کاش هنوز بر سر آرزوهای دوران انقلابی گري هايمان بوديم

خدایا !

به من توفیق

تلاش در شکست

صبر در نومیدی

رفتن بی همراه

کار بی پاداش

فداکاری در سکوت

دین بی دنیا

عظمت بی نام

خدمت بی نام

ایمان بی ریا

خوبی بی نمود

عشق بی هوس

تنهایی در انبوه جمعیت

دوست داشتن

بدون آنکه دوست بداند

روزی کن

معلم شهید دکتر علی شریعتی

آری آن زمانها که چنین دعای زیبایی از زبان دکتر خارج شده بود

این دعا و این آرزو

ورد زبان ما و  آرمان ما برای انسان شدن برای انقلابی بودن

 و برای خدایی بودن بود

 اما آیا هنوز اینچنین آرزوهایی چنین دعاهای زیبایی آرمان ما هست؟

/ 3 نظر / 5 بازدید
خاتون عشق

حاج اقا سلام خسته نباشيد از اينکه رمانهای مرا دنبال ميکنيد سپاسگزارم. و اما می بينم هميشه در نوشته ها دلتون خونه. ببيند حاج اقا امروز کدوم رزمنده و مومن واقعی است که دل خونی نداشته باّشه؟ هر جا نگاه ميکنی اقازاده ها و افراد که زير لوای دين و انقلاب روز به روز بر ثروت هايشان افزوده ميشود بيشتر ميشوند و گردن کلفت تر. در همه پست و شغلي می بينم. برادر گرامی متاسفانه هر چه هم کثافت کاری انها اشکار تر ميشود کاخهايی که با ويران کردن کوخ بينوايان ساخته اند مجلل تر ميشود و پست و مقام دنيايی بالاتری می گيرند. اگر هم اعتراضی کردی به جرم ضد انقلاب و ... بايد مجازات شوی. برادر گرامی ديگه کاری از دست کسی برخاسته نيست و مافيای قدرت و زور در اين مملکت ريشه کرده اند و امثال مردی مومن چون ايت الله خامنه ای و رئيس جمهوری بی ريا دکتر احمدی نژاد تنها هستند. اکثر افرادی که دور و بر اين عزيزان را گرفته اند دو رو دارند. برويد ويلاهای آنچنانی اقايون را ببينيد. مدير يک اداره زندکی انچنانی بهم ميزنه. معاون پشتيبانی يه اداره که چند سال پيش طول دانشگاه ازادش به زور ميداد زير لوای دين و انقلاب صاحب ويلا و باغ شهر و خانه کاخ مانند و ماشين

خاتون عشق

مدل بالا و غيره شده و من نمی دانم با اين حقوق کارمندی اين همه ثروت در عرض چند سال از کجا اورده . ؟ به فرموده ابوذر غقاری هيچ کاخی ساخته نمی شود مگر اينکه کوخ بينوايی ويران شده باشد. اری حق يتيمان شّهدا، خانواده های جانبازان و مفقودان و ازاداگان و بينوايان نوش جان کرده اند و به اين ثروت رسيده اند و هر چه ما داد بزنيم اخرش ميشه شهرام جزايری که تبرئه بشه و بگه ميخوام ادعاي شرافت کنم. حاج اقا اميدوارم هر چه زودتر امام زمان ظهور فرمايند و ريشه ظلم و فساد را برچينند. اميدوارم هر کسی که بخواهد ضربه به انقلاب خمينی عزيز بزنه نابود گردد و سابه همه افرادی که خالصانه خدمت ميکنند مستدام باشد. يا علی مدد التماس دعا راستی حلول ماه شعبان مبارک باد مرا از دعای خير فراموش نفرمائيد.

سيد محسن

به نام حضرت دوست . برای دعای زيبای دکتر آمين . حاج آقا داريم ميرويم مهمونی دعوت نامه هم در دريچه درج شده بر ما منت ميگذاريد که در اين جمع همراهمان باشيد . در پناه حضرت دوست