هوشیار باشیم نبرد بزرگ در راه است

هوالمحبوب
سنای آمریکا طرح اوباما را در خصوص کمک تسلیحاتی فوق العاده به تروریستهای مخالف حکومت قانونی سوریه را با عنوان مبارزه با داعش تصویب کرد یعنی بهانه ای خنده دار تر و خبیث تر از این تا بحال ندیدم یعنی دولتی که خودش تروریستها را پرورانده و سه سال هر نوع سلاحی خواستند بهشان داده است امروز در مقام مقابله با آنها برآمده همه این را می دانند همه اینها بهانه ای است برای اهداف بزرگتر امریکا که همان سرنگونی جمهوری اسلامی و حکومتهای انقلابی منطقه است واگرنه کی باور می کند کشوری که دستهایش تا مرفق به خون مردم منطقه آلوده است امروز دلش برای مردم منطقه سوخته و قصد دارد نوچه های خودش را از بین ببرد.

این را نوشتم تا به آمریکائیها بگویم خر خودتون هستید و جد آبادتون شما کثیف تر و خبیث تر از هیتلر و مغول هستید سربازان شما آرزوی شکست جمهوری اسلامی و حکومتهای انقلابی در منطقه را به گور خواهند برد داعش و یا هر سگ دیگری که دست آموز شماست و آموزش دیده برای دریدن مردم را روانه گورستانها خواهیم کرد و نیازی به سربازان جنایتکار شما در کمک به نابودی این جنایتکاران دست پروده خودتان نداریم

 

منافقین


دوستان این را بدانید انقلاب ما باعث شده است که آمریکا همه توان خویش را برای مبارزه و نابودی انقلاب ما به کار بگیرد هوشیار باشید هرکسی دلش برای انقلاب می تپد دلش برای ایران عزیزمان می سوزد این را بداند آینده آبستن حوادث بزرگی است به امید خدا ظهور آقامون نزدیک است ایران انقلابی و مردم عدالتخواهش سربازان این نبرد بزرگند سربازان منجی عالم بشریت مراقب باشید اسیر خناسهایی که شما را به تفرقه دعوت می کنند نشوید مراقب باشید اتحاد حول محور ولایت و انقلاب اسلامی رمز پیروزی ایران عزیز ماست

منافقین خلق ایران این سربازان جنایتکار امپریالیسم جهانی در فضای شبکه های اجتماعی با ترفندهای مختلف با اسامی و عناوین مختلف فعالند یادمان باشد در طول انقلاب این خبیثان همیشه تاریخ همواره با نفوذ و چهره عوض کردن بهترین یاران انقلاب را از ما گرفتند اینها استاد نفوذ و ایجاد تفرقه هستند و در این میان از همه توان ضدانقلاب و عناصر قدرت طلب داخلی استفاده می کنند می دانم این خبیثها ارزش بحث ندارند اما هوشیاری لازم است

مراقب باشیم خط انقلاب همان خط ولایت است هرکسی را دیدید با هر عنوانی بر طبل تفرقه و توهین و ترور شخصیت یاران انقلاب می کوبد حتی اگر تحت عنوان سرباز ولایت یا با تصویر بهترین یاران این انقلاب فعالیت می کند بدانید اینها یاران نفوذی دشمن هستند قاطعانه و با هوشیاری کامل با آنها مقابله کنید بگذارید این احمقها بدانند جوانان هوشیار ما چهره های منافق این سربازان دشمن را بخوبی می شناسند

اما داعش این خبیث ترین و ناجوانمرد ترین تروریستهای جهان یک لبه دیگر قیچی امپریالیسم جهانی برای نابودی اصل اسلام است بر اساس مستندات مکرر در تاریخ اخیر همه گروههای تروریستی جهان تولد یافته در دامن سازمانهای اطلاعاتی دشمن است القاعده اریگی ، کومله و جند الله و منافقین خلق مشاور ارشد سازمانهای اطلاعاتی دشمن در هدایت این گروههای تروریستی است

اما آینده از آن حزب الله است هیچ شکی در این ندارم آینده یعنی نابودی همه ظالمین و شکست همه دشمنان انسانیت
/ 0 نظر / 41 بازدید