نامه ای برای امام زمان (عج)

آقا تو را به جان مادرت زهرای مرضيه(س) بيا و دلهای ستم ديده ما را شادکن

نامه ای برای امام زمان (عج)

هوالمحبوب

 ای عزيز دل زهرا  ای نور ديده پيغمبر ای ذوالفقار علی ای منتقم حسين سلام عليکم

      ميدانی که دوستت دارم ميدانی که از روزی که خودم را به عنوان يک شيعه شناختم و به عنوان يک منتظر ، منتظرت شدم ساليان دراز می گذرد ديگر از آن پسر بچه شر وشيطون کوچه محله های دولاب به مردی ۴۱ ساله تبديل شده ام اما هنوز با همون اشتياق نوجوانی انتظارت را می کشم و حتی بيشتر اين روزها آنقدر دلم گرفته که می خوام لحظه ای تو اين دنيا نباشم اما چکنم محکوم به ماندنم در زمينی که انسانها به يکديگر رحمی نمی کنند و تنها اميد به محبت خدا و اميد به ظهور نزديک شماست که ماندنم معنايی پيدا کرده ولی بازهم دلم تنگه باور کن نمی تونم دروغ بگم گناهکارم ولی دوست ندارم گناهکار باشم يا امام زمان منم مثل خيلی از آدما و جوونای اين سرزمين آرزوهايی داشتيم و در هر زمان آرزوهای ما تفاوتهايی داشت ولی فکر می کنم اين آرزوهایی که من دارم ديگه سن و سال و اين زمونو  اون زمون نمی شناسه هميشه آرزو داشتم عدالت به معنای واقعی کلمه و برای همه اجرا شود آرزو دارم در کشوری که به عاشقان اهل بيت مشهور است همه فرزندانش از امکان تحصيل رايگان و با امکاناتی مساوی برخوردار باشند و ديگر جايی برای مدارس غير انتفاعی و دانشگاههای پولی که تبعيض وحشتناکی را بين فرزندان اين مردم بوجود آورده نباشد آرزو دارم معلمين بدون دغدغه معاش تنها به فکر تربيت فرزندانمان باشند آرزو دارم مسئولين کشورم با سياستهای صحيح اقتصادی و با رفع محروميتها از محرومين کشورم دل رهبرم را شاد کنند آرزو دارم توی اين کره خاکی نظامی ديکتاتور و سلطه طلب و شيطانی مانند امريکا نباشد آرزو دارم بين کشورها ، مرزی و گمرکی وجود نداشته باشد تا انسانها بتوانند چون پرندگان به هر کجا خواستند سفر کنند،  تا نعمتهای خدا را در جای جای اين کره خاکی به نظاره بنشينند و شکر نعمتش بجا بياورند، آرزو دارم همه آدمها همديگر را دوست داشته باشند و به يکديگر آسيبی نرسانند، آرزو دارم دختران و زنانمان به هويت و به هدف خويش از خلقت پی برده و خود را ازتبديل کردن به شمايل عروسکانی که ملعبه دنيا پرستان است پرهيز کنند،  يا امام زمان  خيلی آرزو دارم آنقدر آرزوهای خوب دارم  ، دلم می خواد دلم خدايی باشه و رنگ روش فقط يه ذره زمينی باشه،  يا امام زمون خيلی دوست دارم به قدر همه آرزوهام به قدر همه خوبيهای اين عالم ، يا امام زمون تو را به جان مادرت به پهلوی شکسته بی بی دوعالم قدم رنجه کن و پا بر چشمهای خسته ما بگذار و با ظهورت همه آرزوهای ما را برآورده کن  يا امام زمان ذره ذره وجودم فدای وجود مبارکت عاشقانه دوستت دارم بيا تا موندن توی اين دنيا برايمان معنای عشق را بدهد   

     

اللهم عجل لوليك الفرج  

يا صاحب الزمان (عج)جسارت مرا ببخش دوستدار و منتظرت رضا

/ 1 نظر / 5 بازدید
saba

کی می شود پاييز بدعهدی سر أيد؟از کعبه فرياد انا المهدی برآيد؟؟؟ ايشالله هر چه زودتر غمگسار غمگساران از راه برسه .التماس دعا .يا علی