اعلام جرم امام مسلمین نسبت به عناصر داخلی نظام ... !

هوالمحبوب

برگرفته از ایمیلی که برایم ارسال شده است از افسران جوان جبهه  مقابله جنگ نرم

اعلام جرم امام مسلمین نسبت به عناصر داخلی نظام ... !د

با سخنان صریح رهبر معظم انقلاب مبنی بر وقوع جرم بزرگ توسط کسانیکه انتخابات را دروغ خوانده و فرصت برای ضربه زدن به نظام اسلامی را در اختیار دشمنان و بیگانگان قرار دادند ، و به دلیل نداشتن ذکاوت ، دانسته یا ندانسته در مسیر حرکت توطئه دشمنان در داخل کشور قرار گرفتند ؛ پنجره جدیدی رو به مسائل پس از انتخابات و رویکردهای لازم قضایی در این باره گشوده شد. د

فرازهایی از سخنان رهبری در دیدار با نخبگان در تاریخ 6/8/1388 :

- زیر سوال بردن اصل انتخابات بزرگترین جرمی بود که اتفاق افتاد !

- چرا شما نسبت به این جرم چشمتان را می بندید ؟!

- مواجه کردن مجموعه ای از مردم که هیچ نیت سوئی هم ندارند ،با نظام و با کشور و با حرکت عمومی کشور ،اینها کارهای کوچکی نیست .


اعلام جرم نسبت به یک شخص یا جریانی توسط یک قاضی یا مدعی العموم قطعا از اهمیت خاص خود برخوردار است اما اگر امام جامعه اسلامی نسبت به اشخاصی و موضوعی اعلام جرم کند ، اهمیت موضوع به چه میزان خواهد یود ؟ وظیفه دستگاه قضایی بعنوان متولی اجرای عدالت ،در قبال این اعلام جرم چیست ؟ از سوی دیگر نخبگان و پیروان ولایت چه وظیفه ای دارند ؟درهبر معظم انقلاب در مقاطع گوناگون و با تعبیرات مختلف خطاب به سطوح متفاوتی از نخبگان و جریان سازان حوادث انتخابات تذکراتی داده اند که هریک اگر با اندکی دقت و تامل مورد بررسی قرارمی گرفت ، قطعا راه حلی برای پیش گیری از ادامه روند نامطلوب پس انتخابات به شمار می رفت ؛ اما آنچه در سخنان معظم له در جمع نخبگان به چشم می خورد صراحت در بیان جرائم و مطالبه ی برخورد هوشیارانه با جرائم است ! حال باید پرسید آیا دستگاه قضایی در پیگیری جرم بزرگ اعلام شده توسط رهبر معظم انقلاب که از همان روز های ابتدای شروع اغتشاشات توسط ایشان به نحوه های گوناگون بیان شده ،دچار کوتاهی و اهمال کاری شده است ؟د

بر اساس مفاد حقوقی مسئولینی که نسبت به جرم و مجرمین اقدام به پیگیری نمی کنند خود در حال ارتکاب جرمی دیگر هستند !

رهبری ابعاد جرایم واقع شده را در دیدار های متعدد ،خود بازگو کرده اند که می توان مهم ترین آنها را موارد زیر دانست:د

د- هتک حرمت از نظام اسلامی

- زیر سوال بردن اصل انتخابات

- قراردادن مردم مقابل نظام

- تشویش اذهان عمومی

- فراهم آوردن فرصت برای دشمنان جهت ضربه زدن به نظام اسلامی

- و ....

شاید بتوان گفت : بیانات اخیر رهبری در جمع نخبگان ، آخرین حلقه از زنجیزه تذکرات متعدد رهبری به گردانندگان داخلی جریانات اخیر است . ایشان در این باره می فرمایند :د

 توى این قضایا(پس از انتخابات). دشمن هم حداکثر استفاده را از این کرد. یک عده هم هستند در داخل کشور، از اول با نظام جمهورى اسلامى موافق نبودند - مال امروز و دیروز نیست، سى سال است که موافق نیستند - از این فرصت استفاده کردند، دیدند عناصرى وابسته‌ى به خودِ نظام، از خودِ نظام، دارند این جور میداندارى میکنند، اینها هم وقت را مغتنم شمردند، آمدند داخل میدان؛ و دیدید. من روز اول این را پیغام دادم به همین حضراتى که صحنه‌گردان این قضایا هستند؛ آن ساعات اول من به آنها پیغام خصوصى دادم. من اگر یک وقتى توى نماز جمعه یک حرفى میزنم، این ابتدا به ساکن نیست؛ حرف خصوصى، پیغام خصوصى، نصیحتِ لازم انجام میگیرد، وقتى انسان ناچار میشود، یک حرفى را مى‌آورد در علن بیان میکند. من پیغام دادم، گفتم این را شما دارید شروع میکنید، اما نمیتوانید تا آخر کنترل کنید؛ مى‌آیند دیگران سوءاستفاده میکنند. حالا دیدید آمدند سوءاستفاده کردند. د

درپایان باید دید قوه محترم قضائیه و در صدر آن آیت ا... آملی لاریجانی که در جلسه معارفه خود سخن از اجرای بی چون چرای عدالت می راند نسبت به این اعلام جرم شفاف و روشن چه واکنشی نشان خواهد داد ؟!


افسران جوان جبهه مقابله با جنگ نرم

/ 1 نظر / 27 بازدید
اشک آتش

سلام خداقوت حاجی کم پیدایی راستی درباره بعضی از آزاده ها و بیماری ابوترابی زدگی!!چیزی شنیده ای؟http://ashkeatash57.blogfa.com/