نقد و نقبی بر سخنان رئیس جمهور در جمع فرمانداران سراسر کشور

اینک که این سطور را در نقد سخنان رئیس جمهور محترم ، می نگارم خوب می دانم که پیشاپیش از سوی شخص رئیس جمهور ، به تلخ کردن کام مردم و محروم کردن آنان از لبخند متهم شده ام!! ، اما چه باک که انجام وظیفه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و باید تحمل این برچسب ها را داشته باشیم.

صرف نظر از نکات و نقاط مثبتی که (دعوت به وحدت و همدلی ، فراجناحی بودن کارگزاران دولت ، تحمل انتقاد ، حفاظت و صیانت از رای مردم و... ) در سخنان رئیس جمهور محترم بوده و قابل تقدیر است ، برخی از سخنان وی به قدری رادیکال و افراطی می نمود که شائبه ی بازگشت به دوران پر فتنه ی ریاست جمهوری خاتمی و تقابل " دولت ، نظام" و یا "دولت ، رهبری" را در اذهان تداعی می کند که قطعاً با شعار سال جاری در تضاد آشکار است ، خاصه اینکه دقیقاً مانند دوران بلاخیز خاتمی ، سخنان رئیس جمهور کشورمان ، در یک جمع رسمی و توسط فرمانداران سراسر کشور ، متأسفانه با دست زدن های پی در پی مورد تایید قرار می گیرد:

 دکتر حسن روحانی؛ رئیس جمهور ، روز شنبه ۹ خرداد ۹۴ در جمع فرمانداران سراسر کشور ، در سیاسی ترین سخنرانی خود پس از انتخابات سال ۹۲ ، مطالب تامل برانگیزی را مطرح کرد که ذیلا به برخی از این موارد اشاره می گردد :

۱ - رئیس جمهور با تکیه و تاکید بر تفاوت ۱۳ میلیون رای خود با نفر دوم ، چنین نتیجه گرفت که این اختلاف رای فاحش نشانه ی این است که مردم با قاطعیت تمام به برنامه ی این دولت مبنی بر تعامل با دنیا ( ظاهراً آمریکا و ۳ کشور اروپایی) رای داده اند.


/ 0 نظر / 21 بازدید