هوالمحبوب

الهی ،از شياطين جن بريدن دشوار نيست با شياطين انس چه بايد کرد.

امام علی (ع) :حق به شخصيتها شناخته نمی شود خود حق را بشناس تا پيروان آن را بشناسی .

 هر روز که می گذرد به انتخابات رياست جمهوری نزديک تر می شويم و گزينه های بيشتری در مقابل چشمانمان قرار می گيرد هنوز تا پايان ثبت نام کانديداها مدت زمانی باقی مانده است چهره های رنگارنگ در مسئوليتهای مختلف از وزارت گرفته تا وکالت از فرمانده دوران جنگ گرفته تا فرمانده نيروی انتظامی همه و همه کانديد شده اند بعضی ها را  دوست داريم با ياد آنها دوران رشادتهای رزمندگانمان را بياد می آوريم از بعضی ها بدمان می آيد ياد کتکهای دوستانمان بدست نيروهايشان بجرم عدالتخواهی می افتيم اما آيا آنها تقصير داشتند بعضی ها وکيل بودند و هستند چه گلی بر سرمان زدند چه ماده ای چه لايحه ای چه قانونی برای عدالتخواهی اين ملت تصويب کردند ؟ يا ارائه دادند؟  بعضی ها وزير بودند يا بالاتر از وزير نتيجه رياستشان بر اين ملت چه بود؟  فقير را غنی کردند و غنی را متعادل ساختند؟  رانتها را ازبين بردند ؟ هيچ مسئوليتی را به فرزندانشان نسپردند؟  فرزندانشان تنها نان بازويشان و توان خود را خوردند؟  در دنيای بيرونی چه کردند؟  اقتدار اين ملت را افزايش دادند؟  در دنيای پر از ظلم ظالمان دست ياری بسوی مظلومين دراز کردند ؟ اسير دیپلماسی خودساخته ستمکاران نشدند؟  مظلومين افغانستان عراق لبنان بوسنی چچن و.... چشمهای منتظرشان را پاسخگو بودند؟  آيا اعتقادی به حقانيت اين انقلاب ،تنها از جنبه حق بودنش برای خدمت کردن در آن داشتند؟ يا تنها اسير قدرت و تشنه آن بودند؟  آيا در دوران مسئوليتشان زی طلبگی را رها نکردند؟  آيا همچون مولايمان علی سطح زندگی خود را با  مظلومين و مستضعفين جامعه هماهنگ کردند؟  آيا افتخار شيعه به خانه گلی فاطمه را تکرار کردند؟  يا در کاخها و با خدم وهشم زندگی ساختند که اماممان ازآن بيزار بود؟  چه کردند؟  تاريخ ۲۷ ساله انقلاب حجتی بر ماست برای شناخت خادم از فرصت طلب از قدرت طلب از کسانی که لقای خدمتگزاری رياست جمهوری را تنها از دريچه قدرتش می بينند همه خوبند و همه درونشان شيطانيست که به مدد خداوند و لطف آن از بين می رود نکند آدمی را انتخاب کنيم  که به تنها چيزی که فکر نمی کند اين است که مردم ولی نعمتان او هستند خدمت خدمت به مردمی که عشق را در عرصه نبرد شرمنده کردند ديگر در پيشگاه آنها قصه ليلی و مجنون محلی از اعراب ندارد اين مردم رياست قو مجريه ای می خواهند پاک صادق با ايمان شجاع با خدا با تقوی با سياستی از سر عشق به مردمش زيبا خوشرو خوش سيما دلاور و به يک کلام منتظر واقعی برای امام زمان (عج)

/ 2 نظر / 4 بازدید
انجمنهای اسلامی خیزش سرخ ایران

آقای حداد عادل که مُدام در انتخابات مجلس هفتم از استفاده ی ابزاری از مساجد دفاع کرد به گونه ای که در اجلاس گذشته ی مساجد کُل کشور دو تن از ائمه ی مساجد و سخنگویان از این روند استفاده ی ابزاری از مساجد انتقاد کردند چگونه میتواند بر تخت ریاست جمهوری تکیه زند؟ عیدیهای میلیونی نمایندگان مجلس هفتم که به اخراج خبرنگار روزنامه ی همبستگی و ایرنا منجر شد چگونه میتواند محک مناسبی برای انتخاب ریاست جمهور باشد؟ قالیباف اگر هم دو نفر از دوستان تندروی شما را یک ساعت بازداشت کرده شما نباید خونخواه فلان دوستان خود باشید،یادتان میاوریم علی (ع) با برادر و دوستان خود چه رفتاری داشت...اینگونه اُفتادن در دام تنلیغات راست سنتی و راست افراطی از کسی که مطمئنیم به دنبال عدالت است واقعأ بعید و دور از انتظار است، با تمام این از مقاله ی پُر مطلب شما سپاسگذاریم

انجمنهای اسلامی خیزش سرخ ایران

سلام حاج رضای عزیز ، اگر جائی تندروی شد و مثلأ فرمانده ی نیروی انتظامی دستور داد همانطور که با آشوبگران برخورد میشود با برخورد تند هم مقابله شود آیا این کتک زدن عدالت است؟ این مقاله ی به این زیبائی نوشتید اما هنگام نتیجه گیری متأسفانه رنگ و بوی مخالفت با مثلأ آقای قالیباف و آقای رضائی و دفاع ناب از امثال احمدی نژاد و شاید لاریجانی در آنها به چشم میخورد، ما طرفدار نظامیگری نیستیم اما فرد نظامی آشکار را ترجیح میدهیم با کسانی که هزاران برابر نظامی و اطلاعاتی هستند اما آشکارا آن را رو نمیکنند...انصاف میگوید آقای احمدی نژاد با تمام جناح بازی که متأسفانه در کلام خود دارد، قدم هائی -اگرچه گاهأ ناکامل و از راه هائی ناصحیحی مانند رانت دهی و بُن دادن به شهروندان تهرانی- هم برای خدمت برداشته است اما همین آقای احمدی نژاد درباره ی گذشته ی خود پس از جُدائی از دفتر تحکیم وحدت سکوت کرده است، ایشان درباره ی پرونده ی شادروان دکتر کاظم سامی سکوت کرده و..... آقای لاریجانی که میرود فتوای رقصیدن از آقای مشکینی میگیرد و بشدت تحت تأثیر اندیشه های خرده عرفان نمائی های پیر و مُراد دراویش هست چگونه میتواند راه علی (ع) را طی کند؟