روی سخنم با انصار حزب الله است :امر به معروف و نهی از منکر لسانی حکم قرآنی است

مراقب باشیم

امر به معروف و نهی از منکری که بدون هیچ برخوردی باشد وظیفه آحاد مسلمین حتی آحاد مردم است همه باید در مقابل منکرات و زشتیها حساس باشند همه باید در مقابل بی عدالیتها فریاد بزنند فریاد زدن و امر به معروف کردن نیازی به مجوز وزارت کشور و یا فرمانداری ندارد اتفاقا این وزارتخانه و نیروهای انتظامی می بایست از آمرین به معروف دفاع کنند جامعه سالم جامعه ای است که چشمهای بیدار و حساسی داشته باشد  جامعه ای است که اخته در مقابل زشتییها نباشد چشمهایش را بر بی بندوباریها در مقابل بی عدالتیها در مقابل ظلمها نبندد
اما عمل به قانون و گردن نهادن به مصلحتهای اسلام و کشور  و توجه به فرمایشات امام انقلاب و عدم آنارشیسم مذهبی می بایست سرلوحه هر حرکت سازمان یافته برای امر به معروف باشد بجای این کار باید تمامی جریانات سیاسی و ارزشی با زبانی نزم و استدلالی قوی در مرحله اول در مقابل بی عدالتیهای اقتصادی که اتفاقا در هر کوی و برزنی مشاهد می شود و خون مردم را در شیشه کرده است موضع گیری کنند ، مردم باید احساس کنند این امر به معروف و نهی از منکر یک حس عدالتخواهانه و واقعی است تا در مقابل هر زشتی و پلشتی مقابله کنند روی سخنم با انصار حزب الله است

/ 0 نظر / 101 بازدید