چند خبر

هوالمحبوب

با سلام

 خبرهای جديد حاکی از موفقيت هايست  که رئيس جمهور محترم در بخشهای مختلف در حال بدست آوردن است و البته خبرهايی نيز که حاکی از انتقادهای منطقی دوستداران رئيس جمهوری به بعضی از انتصابات است که به گوش می رسد .

اولين خبر تقدير وتشکر دبير محترم تشخيص مصلحت نظام جناب دکتر محسن رضايی از رياست جمهوری بواسطه موفقيت تيم هسته ای ايران مطرح گرديد که نامه ايشان دارای نکته بسيار مهمتری نيز بود و آن نقد جدی ايشان به مذاکرات هسته ای و ضعف در اين مذاکرات در دو دولت گذشته می باشد که موجب هزينه های مادی و معنوی برای ملت ايران گرديده بود و البته نقد شجاعانه ايشان نشان از تفکر عدالتخواهانه ايشان دارد البته تقدير و تشکر ايشان برای خيلی از منتقدين رياست محترم جمهوری که بدنبال تخريب رياست جمهوری بودند و چندی پيش از انتقاد دکتر رضايی تيترها زده بودند چندان خوشايند نبوده و با سکوت معنا داری از کنار اين تقدير و تشکر گذر کرده اند اما يادآوری اين نکته برای آنها انشاالله مفيد باشد که پايداری و استقامت در خواسته های ملت ايران در بحث انرژی هسته ای می تواند در خيلی از چالشهای بين المللی بنفع جمهوری اسلامی باشد و ضريب امنيتی کشور را بالا می برد .

دومين خبر  نيز از موفقيت تيم اقتصادی دولت حکايت دارد در حاليکه مافيای اقتصادی از فردای پيروزی اقای احمدی نژاد بورس را ابزاری برای تخريب دولت قرار داده وبا تمام قدرت و قوت در صدد پايين آوردن شاخص بورس در بازار میکردند و تا حدی نيز  در اين امر  موفق بودند ، بصورتی که در طول اين چند ماهه گذشته با پايين آمدن شاخص بورس ابزاری برای کوبيدن تيم اقتصادی دولت فراهم شد اما در هفته گذشته با انتصاب جوانی به مديريت بورس با همه انتقادهای مختلف دراين زمينه که از جوانی کم سن وسال در اين قضيه استفاده شده بازار بورس شاهد تحولی مثبت و روندی رو به رشد پيدا نموده است که اين می تواند به باور اعتماد کردن به جوانان در عرصه مديريت کشور مهر تاييد بزند و انشالله تيمهای اقتصادی ديگر دولت نيز بتوانند با مبارزه با باندهای مافيايی راه موفقيت در خدمت به مردم را پيدا و بپيمايند.

سومين خبر انتقاد منطقی سايت بازتاب از عملکرد غير منطقی و ضد فرهنگی يکی از مديران ارشد فرهنگی دولت احمدی نژاد يعنی جناب آقای  رحيم مشاعی رياست سازمان ايرانگردی و ميراث فرهنگی کشور  می باشد که با مطالعه مطلب نوشته شده در سايت بازتاب می توان در اين خصوص همراه با بقيه دلسوزان انقلاب از دکتراحمدی نژاد  تقاضا کرد قاطعانه نسبت به عزل اين مدير که می تواند اثرات منفی زيادی در مبارزه فرهنگی با دشمن داشته باشد اقدام نمايد در اينجا تنها به تيتر خبر سايت بازتاب اشاره می شود در صورت علاقه به دانستن اصل خبر به آدرس فوق مراجعه بفرماييد .

http://www.baztab.com/news/31213.php

آشنايي با عملكرد سه‌ماهه يك مدير ارشد فرهنگي دولت اسلامي

مذاكره و رايزني با مسئولان فرهنگي واتيكان براي ايجاد يك مركز ترويج مسيحيت در كشور كه در جلسه سفير واتيكان با وي درخواست شده بود و همچنين مذاكره و رايزني با جك استراو، بدون هماهنگي با مسئولان وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات، از ديگر فعاليت‌هاي اين مدير سخت‌كوش فرهنگي به شمار مي‌رود.

چهارمين خبر  که انتقاد بسياری از نيروهای انقلابی را نسبت به وزارت اطلاعات باعث شده تعلل در برخورد با عنصری از تيم سابق هسته ای ايران می باشد که روز گذشته در دانشگاه تهران مباحثی را مطرح نموده که استراتژی عمليات روانی دشمن بر عليه انقلاب ايران در حق بدست آوردن انرژی هسته ای است  وی که احمد شيرزاد نام دارد در ادعايی عجيب مدعی می شود  سوختي كه از نيروگاه‌ها بيرون مي‌آيد، ماده‌اي بسيار حساس است مي‌تواند مصارف نظامي متعددي داشته باشد!!!!!!. و مطالب ديگر که نشاندهنده بينش تيم سابق مذاکره کننده در بحث انرژی هسته ای است  و حرف منتقدين به وزارت اطلاعات اين است در حاليکه اجماع ملی در  خصوص انرژی هسته ای در کشور وجود دارد سخنان اين فرد که دقيقا استراتژی دشمنان ملت ايران می باشد نشاندهنده ارتباطات اين فرد و يا ديگران بنفع دشمنان ملت ايران می باشد و وزرات اطلاعات می بايست اينگونه افراد را مورد شناسايی قرار داده و ارتباطات آنها را کشف و بدون هراس از جوسازيها با آنها برخورد نمايد.

http://www.baztab.com/news/31240.php

در پايان ضمن درخواست موفقيت برای دولت عدالتخواه احمدی نژاد  اميدواريم ايشان به انتقادات دلسوزان به انقلاب توجه و سعی نمايد همانطور که تابحال اينچنين بوده تنها خدمت صادقانه به ملت ايران سرلوحه برنامه هايشان باشد و از باندهای مافيايی قدرت و ثروت نهراسيده و با اتکال به خدای بزرگ در راه آبادانی اين کشور عزيز اقدام نمايد .

/ 26 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
حاج رضا

هوالمحبوب با سلام جناب باباخاني كم آوردي خيلي هم كم آوردي امام خميني مردي كه با سخيفترين كلمات از او نام بردي بزرگترين انقلاب معاصر در دنيا را با مديريتي الهي به پيروزي رساند اين كلمات سخيف و زشت تنها از دهان دشمنان اين ملت در سالهاي اوليه پيروزي انقلاب بيرون مي آمد و آنهم براي اين بود كه تمام وجودشان از اينهمه قاطعيت امام و مديريت الهي او مي سوختند چون هر كاري براي شكست اين انقلاب مي كردند امام با بينشي قوي و سياستي عالي نقشه هاي دشمنان اين ملت را نقش بر آب مي كرد آقاي باباخاني برايت متاسفم هر چند ما عادت كرده ايم از دهان دشمنان اين انقلاب هزاران تهمت نارواي زشت بشنويم اما متاسفم از اينكه تو خود را ايراني مي نامي ولي ناجوانمردانه زبانت را به دشنام به بزرگ مرد تاريخ ايران باز كرده اي هرچند آنقدر اين مرد بزرگ است چون دريا كه چون امثال تويي توان بي حرمت كردنش را نخواهيد داشت .

حاج رضا

اقاي باباخاني نوشته اي كه ما نگفته ايم از ايران جدا مي شويم و يا اينكه اگر بگوييم كفر نگفته ايم براستي چه كسي را مي خواهي گول بزنيد ايده كردستان بزرگ را چه كساني مطرح كرده اند بحث كشوري تشكيل شده از كردهاي تركيه ايران سوريه و عراق را چه گروههايي مطرح كرده اند اما نوشته اي اگر بگوييم كفر نگفته ايم آري كفر نگفته اي اما خيانت به مردم و ملتت كرده اي بجاي مبارزه با ظلم و ظالمين چون عقب ماندگان ذهني بحث ناسيوناليسم را بصورت افراطي مطرح مي كني فكر مي كني مردم ايران چون وابستگان و عوامل استكبار جهاني عقب مانده ذهني هستند كه گول فدراليزيم من دراوردي شما را بخورند سالها در كردستان ايران حداقلش مبارزين مسلمان را بجرم مسلماني همين حزب دمكرات كردستان مي كشت و حالا عابد و زاهد شده و دم از ايراني بودن مي زند چقدر دروغگويي و مكر با اين مردم قهرمان و شجاع تا به كي دروغ و دغل آقاي باباخاني

حاج رضا

چون بچه ها جناب آقاي باباخاني نوشته اي تنها ما كردها پادگانها را تصرف نكرده ايم يعني كه چي؟ مثلا اگر گروههاي ديگر هم اينكار را كرده باشند چيزي از گناه احزاب ضدانقلابي كاسته مي شود !! سخن ما اين است و براي مردم هوشمند و شجاع ايران روشن است كه زمانيكه ملت ايران در مبارزه اي نفس گير و شجاعانه با دادن هزاران شهيد و جانباز و مفقود انقلابي بزرگ را به رهبري بزرگ مرد تاريخ ايران به پير.زي رساندند و دستهاي خونين امريكا را از منافع ملت ايران كوتاه كردند چرا و چرا به يكباره احزاب ضدانقلابي چون دمكرات جنايتكار در همان ماه اول علم استقلال منطقه كردنشين ايران را بلند كرد و به جنگ مسلحانه انقلاب ايران آمد و پادگانها و مقرهاي نظامي را به تصرف درآورد و مسلمانان كرد وغير كرد را مثله كرد تا بقول شما نبارزه كند با چه كسي و بنفع چه كساني ؟ آقاي باباخاني با فحاشي به امام خميني نمي تواني چيزي از جنايتهايي كه احزاب ضدانقلابي در حق ملت ايران انجام دادند كم كني و يا بي رنگ سازي سعي كن در راه مردمت مبارزه كني نه در راه مستكبرين جهاني

حاج رضا

اما در پاسخ به جناب آقايان خيزشي متن نوشته شده در وبلاگتان را خواندم متاسفانه شما مرتب با تحليل غلط و به عمد دروغ بافتن نسبت به نوشته هاي بنده چيز ديگري را منظور مي كنيد نوشته هاي بنده را با دقت بيشتري بخوانيد و اينچنين سرسري تحليل ننويسيد خيبريان را براي اينكه تنها فرزند شهيد است تعريف نكرده بودم بلكه او جواني مودب انقلابي و مسلمان است نوشته بودم شايد بنده نتواسته ام منظورم را برسانم و بايد پاسخ انتقاد و يا نظر ايشان را بدهم چون در او صداقتي هست كه متاسفانه در شما نيست بسيار بچگانه و با دروغگويي نوشته بوديد بنده ايشان را بهتر وبرتر از ديگران مي دانم براستي چرا اينچنين نوشته ايد چه چيزي را مي خواهيد ثابت كنيد براي خراب كردن يك عقيده چرا اينچنين به دروغ متوسل مي شويد شما در خصوص وبلاگ شهدا و جواني مسلمان و انقلابي چون زهير هم همين برخورد را كه با خيبريان داشتيد داشتيد و بنده در همانجا همين برخورد را كردم

حاج رضا

شما وبلاگ اين عزيزان را بخوانيد همين زهير جواني تقريبا ۲۴ ساله وفرزند يكي از شهداي گرانقدر چطئر سعي مي كند ياد شهدا را زنده نگه دارد در همان اوايل كه بنده وبلاگ ايشان را مي خواندم فكر مي كردم حداقل كسي هست كه خاك جبهه را خورده و با شهدا هم نشين بوده بقدري زيبا مي توانست احساسش را نسيبت به شهدا و آرمانهاي شهدا انتقال دهد كه وقتي براي اولين بار فهميدم او جواني در آن زمان حدود دو سال پيش ۲۲ ساله هست بر غيرت و همت و اعتقادات او آفرين گفتم اما شما برخورد غلط خودتان را با او ببينيد وحالا برخورد اينبارتان را با خيبريان !!! براستي وقتي من مي بينم حتي به ادعاي شما جوانان زيادي منحرف شده و با بي بندوباري هاي اخلاقي ارزشهاي انقلاب و جامعه خود را به مسغره مي گيرند چنين جواناني معتقد و متدين ارزشمندانه در راه حق وحقيقت قلم مي زنند و از شهدا و از رزمندگان انقلابي مطلب مي نويسند جز تشكر و قدرداني وتاييد آنها مي توانم چيز ديگري بگويم .

حاج رضا

نوشته بوديد حاج رضا انقلاب و يا حاج رضاي ... اقايان خيزشي من هنوز همان اعتقادات ۱۳ سالگي كه مبارزاتم را شروع كردم اما بسيار پخته تر را دارا هستم خيلي مواقع اشتباه كردم خيلي مواقع بقول خيلي ها تو جاده خاكي زدم اما ريشه را از دست ندادم و هر بار كه به اشتباهاتم نگاه كردم تنها به اين نتيجه رسيدم جايي اشتباه كردم كه خدا در زندگيمان كم رنگ شد جايي از انقلابي گري دور شديم كه رنگ و لعاب اين دنيا ما رو گرفت اما شايد ذره اي خدمت گذشته در راه اين مردم و اين انقلاب حاج رضا را هنوز با اعتقاداتي چون سالهاي ۵۷ و ۵۸ نگه داشته و از خدا هم مي خواهم هرگز در هر وضعيتي كه پيدا مي كنم چه فقير چه غني چه يك آدم معمولي و چه يك مسئول در اين كشور ذره اي از اعتقاداتم به اين انقلاب و به مردمم و به شهداي انقلابم كسر نشود تا انشالله به مرگي دست پيدا كنيم كه موجب رضايت خالق هستيست

soroosh

حاجی ممنون که جواب دادی .راستی با اجازه می خواستم وبلاگ شما رو لينک کنم....ايام به کام.

soroosh

يه مطلب ديگه.حاج مهدی اگه به گفته هاتون در مورد سعيدلو و زاهدی اگر به گفته هايتان ايمان داريد بهتر است اين نامه صميمانه را به ايميل رييس جمهور بفرستيد ولی اگر طبق گفته های اين و آن است که خود بهتر می دانيد که جوی که در مورد رييس جمهور از رساناها راه افتاده يک کلمه حرف راست از دهانشان بيرون نمی آيد...يا حق.

خیزش سرخ مسلمان

با سلام،گرامی قصد اهانت نبود، اما بپذیرید شما هم کمی تند جواب دادید. اگر فکر میکنید در جائی تندروی کردیم عذر میخواهیم. به ما هم سری بزنید با چند خبر بروزیم:"مسعود ده نمکی: آیا حرفهائی که درباره ی آرای سازمان یافته شده زده میشود را قبول دارید؟ محسن رضائی:نه، حركت سازمان يافته حکومتی را قبول ندارم، ولی حرکت سازمان یافته آقای احمدی نژاد در سه استان کشور را قبول دارم که چراغ خاموش انجام داده بود."از نشریه ی صبح دوکوهه

dorna

سلام من به روزم بدو بياااااااااااااااااا