یارانه حق مسلم من است هرگز انصراف نخواهم داد

هوالمحبوب
یارانه حق مسلم من است من اسیر جوسازیهای تحقیرآمیز دولت نمی شوم
گدا و ذلیل آنهایی هستند که با گرانی دهها برابر مبلغ یارانه را از جیب مردم بیرون می آورند
گدا و ذلیل اونهایی هستند برای خدماتی که می بایست رایگان باشد از مردم به زور پول دریافت می کنند
گدا و ذلیل آنهایی هستند که با نهایت وقاحت و باخنده مردم نجیب و شجاع ایران را تحقیر می کنند  و روز به روز بر فشار اقتصادی به مردم می افزایند و با خنده ای وقیحانه به مردم می گویند شما فکر می کنید گرانی است شما توهم زده اید!!!!
نه من از یارانه انصراف نمی دهم  حقم را می خواهم یارانه حق من زن و فرزندان و همه کسانی است که دولت با گرانی برنامه ریزی شده و هدفمند دهها برابرش را از جیبهای ما بیرون کشیده و می کشد و همواره با همه تلاشمان هشت مان را گروی نه مان قرار داده است .

یارانه را باید تجار و سرمایه داران و مسئولینی نگیرند که نیازی به این مبالغ ندارند یارانه را باید کسانی نگیرند که امروز در هر شغلی که دارند خون مردم را در کیسه کرده و نون در خون مردم می زنند و احساس زرنگی می کنند نه اکثریت مردم که هر روز شاهد انواع تحقیرها هستند

کاش به مردم دروغ نمی گفتید
/ 1 نظر / 66 بازدید
بهار

کافیه چند تا از اون بالایی هارو که کج کنن بعد از جیباشون چه چیزایی که نمیریزه... هر چه بگندد نمکش میزنند, وای به روزی که بگندد نمک!