تهدیدات آمریکا

هوالمحبوب

حتما تهدیدات جدید آمریکا نسبت به ایران را شنیده اید می دانید انها هنوز ملت ما و مذهب شیعه را نشناخته اند آنها نمی دانند شهادت طلبی و مبارزه با ظلم و جهاد در راه خدا در خون ایرانیهاست.

آنها نمی دانند در ایران بسیاری ثانیه شماری می کنند تا جنگ با دشمنان انقلاب اسلامی و مردم ایران آغاز شود، از مدتها پیش آماده اند، آنها از مرگ نمی ترسند مرگ برای آنها تازه آغاز یک راه است و رفتن به سرزمینی که هزاران برابر زیباتر از این دنیای خاکی است برای همین برای رفتن به آن دنیا لحظه شماری می کنند و می دانند برای رسیدن به دنیای زیبایی که خداوند وعده اش را داده است تا می توانند باید دشمنان خدا را از صحنه روزگار محو کنند،

آنها با اعتقاد می جنگند با همه توان با همه نیرو و شهادت را در آخرین مرحله از نبرد جایی که دیگر جز شهادت راهی نیست انتخاب می کنند انتخابی نه از سر ناچاری انتخابی با نهایت لذت و با نهایت عشق برای همین این ملت پیروز است حال این کرکسهای خون آشام شب پرست بگذار هر چه می خواهند رجز بخوانند و تهدید کنند به وقت نبرد درسی به انها خواهیم داد که تاریخ ایران هرگز به یاد نداشته باشد چنین نبردی را و به دشمنان درسی بدهیم که هرگز در ذهنشان هم خطور نکند .

به علی (ع) قسم کاری خواهیم کرد که خیبر برای صهیونیستها یک نبرد کوچک باشد زمین را از لوث وجود سربازان آمریکا و صهیونیستها پاک خواهیم کرد.

خدایا شهادت در راه خودت وعده توست به مردان و زنانی که تنها تو را می پرستند و تنها برای تو می جنگند و جز تو از هیچ کس و هیچ چیزی هراس بدل راه نمی دهد خدایا مرا شایسته این مقام گردان.

/ 1 نظر / 19 بازدید
رضا

سلام و به امید سربلندی و موفقیت شما در مسیر پرافتخاری که انتخاب کرده اید