شهید توپچی

هوالمحبوب
شهید مرتضی توپچی معلمی که در سال 55با او در مدرسه راهنمایی امیرکبیر زمان طاغوت و شهید توپچی زمان انقلاب در خیابان شهید سعیدی (غیاثی) 17 شهریور با اسلام  انقلابی  آشنا شدم او امام عزیزمان را به ما شناساند او دکتر شریعتی را به ما شناساند با او راهم را پیدا کردم یادش بخیر چه روزهای خوبی با او داشتم نمی دانم دوستان فیلم شنا در زمستان مجید مجیدی را دیده اند یا نه قصه آن فیلم تقریبا شبیه همین شهید بزرگوار بود او یک انقلابی به تمام معنا بود دانشجوی سال چهارم دانشگاه تهران که  نهایتا بعد از سالها مبارزه در اول محرم سال 57 در همدان بدست یکی از دژخیمان طاغوت به نام سرگرد کازرونی در همدان بعد از  تظاهرات بر غلیه طاغوت ،دستگیر وسپس ناجوانمردانه در وسط خیابان به شهادت رسید همه شناختم از اسلام و انقلاب و امام عزیز  انقلاب را مدیون این معلم بزرگوار هستم او نقشی بی بدیل در زندگیم می داشت یادش برای همیشه در روح و روان من و یادم زنده است .
شهید توپچی
/ 0 نظر / 43 بازدید