آل سعود بداند انتقام سختی از او و مامورانش خواهیم گرفت

دو نوجوان پاک و معصوم ایرانی بعد از اعمال حج عمره در هنگام بازکشت به ایران در فرودگاه جده در گیت بازرسی توسط ماموران آل سعود مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند  از شنیدن این خبر چرا نمی میریم ؟
خدایا چه کنیم از بی غیرتی بعضی ها، روزگاری یک تلنگر کوچک باعث می شد خاک کشور متجاوز به توبره کشیده شود امروز چه شده است !!!!

چرا مردان و زنان با غیرت ایرانی به خودشان اجازه می دهند برای یک سفر مستحبی با پولشان این رژیم خبیث تقویت شود چطور به خودشان اجازه می دهند بعد از شنیدن این جنایت بازهم برای سفر عمره به عربستان بروند باید عمره را تحریم کرد باید با این حداقل کار صدای اعتراض به این جنایت را به همه رساند فردای روز قیامت چه جوابی به خدا دارید بدهید اصلا وارد خانه خدا شدید از اینکه با بی غیرتی بازهم از همان گیتهایی که به فرزندان کشورت که ناموس ایران بوده اند تجاوز کرده اند عبور کرده اید می توانید در مقابل خانه کعبه سرتان را بلند کنید اگر خانه کعبه می توانست فریاد بزند ، فریاد می زد حاشا به غیرت نداشته اتان                               
  عمره را تحریم کنید این حداقل کار است  
 

آری امروز اگر هر انسان با غیرتی از شنیدن این جنایت و خباثت ماموران جنایتکار آل سعود دق نکند جای تعجب دارد امروز باید دق کرد که چرا  اون فرودگاه جده را توی سرشان خراب نمی کنیم امروز باید باید دق کنیم که چرا هنوز اجازه می دهیم ماموران این رژیم نجس و خائن به حرمین شریفه در کشورمان به راحتی قدم بزنند  چرا باید اجازه دهیم این موجودات کثیف و حرامخوار  که بویی از اسلام از غیرت از مردی نبرده اند هنوز در کشور ما به عنوان سفیر و  هزار کوفت و زهر مار دیگر راه بروند چرا دهانشان را خرد نمی کنیم

/ 1 نظر / 21 بازدید