ما تا آخر ایستاده ایم

هوالمحبوب

میرحسین و کروبی و تمام فرماندهان فتنه سبز در عملیاتی که در فتنه 88 که برنامه عملیاتی آن از خیلی مدت پیش برنامه ریزی اش شده بود و شروع عملیات اجرایی آن در خرداد 88 با رمز دروغ تقلب آغاز شد یکی از بزرگترین خیانتها را در حق انقلاب اسلامی و خون شهدا و امام راحل و مردم ایران انجام دادند. انقلاب اسلامی که در بهمن 57  رژیمی خونخوار و وابسته به امپریالیسم جهانی را شکست داده و به پیروزی رسیده بود از همان بدو شروع به کار شاهد حضور نیروهای سلطنت طلب به عنوان نیروهای ضدانقلاب و عوامل امریکا به عنوان دشمنان داخلی خود بود از همان بدو پیروزی انقلاب در کرمانشاه خوانین و در آمل نهضت جنگل در سیستان و بلوچستان و خرمشهر و در کردستان شاهد نبردی بی امان با ضدانقلاب بود .

 در طول این 34 سال انقلاب همه ضدانقلابیون به کمک دشمنان خارجی هر آتشی هر فتنه ای خواستند بپا کردند و هر خیانتی توانستند کردند که بتوانند گزندی به انقلاب برسانند اما با استقامت مردم و رهبری هوشمندانه امام راحل و سپس امام خامنه ای همه نقشه های آنها نقش بر آب شده بود و تقریبا امید همه دشمنان انقلاب برای نابودی انقلاب ایران به یاس تبدیل شده بود و هرکدام فقط برای گرفتن بودجه ای از سازمان سیا و دیگر سازمانهای امنیتی دنیا مثل سازمان امنیتی آل سعود بعضی وقتها زوزه ای می کشیدند تا لقمه ای نان حرامی بدست بیاورند تا بقیه عمر نکبتی خویش را بگذرانند  و خودشان می دانستند اراجیف و اعمالشان هیچ اثری در ایران ندارد.

 بزرگترین سازمان نظامی و ایدئولوژیکی ضانقلابیون که مظهر تررویست و یکی از جنایتکارترین سازمانهای ضدانقلابی ایرانی یعنی منافقین رو به اضمحلال بود و در قفسی به نام شهر اشرف ، پیرزنها و پیرمردها دور هم قصه جنایتهایشان را می گفتند و دلشان به همین خاطرات کثیف خوش بود و همیشه هم در هراس حمله نیروهای انقلابی ایرانی و عراقی به خودشان بودند اما متاسفانه فتنه سبز باعث شد نور امیدی در دلهای همه دشمنان انقلاب روشن شود.

 تقریبا این فتنه و جریان سازماندهی شده که با پند گرفتن از همه شکستهایشان  ریاکارانه یک جنبش مردمی در راستای انقلاب و حرکتش را به نوعی برگرفته از مبارزات انقلابیون در بدو پیروزی انقلاب شکل داده  و به نوعی کارکتری از انقلاب اسلامی را برای مقابله با انقلاب اسلامی مطرح کرده  و با همین ایده بسیاری از مردم عادی و جوانان پرشور و اتفاقا ضربه خورده از عملکردهای مافیای اقتصادی را بدور خود جمع کرده بودند  با توجه به محبوبیت میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر دوران دفاع مقدس حتی عده ای از نیروهای ارزشی مثل رشید و سرمدی و خیلی های دیگر را در تشکیلات خود سازماندهی و جذب کرده بود اما این جریان فتنه به یک اصل مهم دقت نکرده بود یعنی نصایح حضرت امام راحل اینکه باید ببینید دشمن در کدام سوی شماست.

 اعمال این جریان فتنه باعث شد همه دشمنان اسلام و انقلاب از مرتجع ترین کشورهای منطقه مثل آل سعود تا قدرتمندترین آنها به عنوان آمریکا در حمایت از فتنه سبز یکی شوند و همه رسانه های صهیونیستی که تقریبا همیشه در راستای مقابله با انقلابیون جهان خبرتهیه و در واقع توجیح کننده ظلم و ستم امپریالیستها و صهیونیستها در جهان بودند را به عنوان ماشین رسانه ای این جریان به کار افتاد همه ضدانقلابیون اعم از منافقین و سلطنت طلبها و کمونیستها و بهایی ها و رقاصه ها و فاحشه ها و سایتهای پورنوگرافی و .... حول محور فتنه سبز و در حمایت از حرکت آنها در داخل ایران متحد شدند و این یک نکته مهم و تاریخی در انقلاب ایران و لکه ننگی ابدی برای رهبران و یاران فتنه سبز در تاریخ ایران خواهد ماند و اتفاقا همین اتحاد دشمنان ملت ایران باعث اتحاد بیشتر مردم حول محور ولایت فقیه در جهت برخورد با فتنه سبز شد.

 نه دی نماد این اتحاد بود هرچند پدر معنوی  این جریان به یمن مهربانی و گذشت ولایت فقیه بر مسند قدرت ماند و همچنان در تایید جریان فتنه فعالیت می کند اما نام او  نیز در تاریخ انقلاب ایران به عنوان کسی که نقش عمروعاص را در انقلاب بازی کرد باقی خواهد ماند و تاریخ شهادت خواهد داد رهبران فتنه سبز چه بد مردمی بودند و آنها روی کوفیان را بعد از به شهادت رساندن امام حسین (ع) و یارانش را سفید کردند زیرا با اعمالشان نزدیک بود انقلابی که ثمره خون صدهها هزار شهید و مبارزات خونین شیعه در طول تاریخ است به نابودی کشیده شود  و همه اینها دلیلی بر مبارزه ما با این جریان است و ما نیز خواهان محاکمه و مجازات همه سران فتنه خصوصا این سه نفر هستیم ما نیز خواهان اجرای عدالتیم اما تابع مصلحت کشور و هرگز اجازه نخواهیم داد  بار دیگر انقلابمان بخاطر این عاشقان قدرت و کسانی که روی کوفیان را سفید کردند به خطر بیافتد و تا آخر در راه حفظ و بقای این انقلاب تحت زعامت ولایت فقیه ایستاده ایم.

/ 0 نظر / 20 بازدید