یاد باد آن روزگاران یاد باد

من تشنه عدالت و شیفته انقلابم هستم ، می خواهم تا آخرین لحظه عمرم در راه برپایی عدالت و ریشه کن کردن ظلم مبارزه کنم حتی اگر در این راه جان ببازم خیالی نیست
 
آقای رئيس جمهور ممنون
ساعت ٧:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٢/٢٠ : توسط : حاج رضا

هوالمحبوب

آقای رئيس جمهور ممنون

آقای رئيس جمهور شما فرياد حق طلبی و انقلابی گری مردم ايران هستيد شما کاری کرديد کارستان ، شما نشان داديد به حق نماينده بزرگترين انقلابيون جهان معاصر هستيد نامه شما به ستمکارترين حکومت حال جهان و تبيين ايده ها و تفکرات انقلابيون ايران نشان از شجاعت و جسارت شما و تقوای الهی شما داشت نامه شما همه آن چيزيست که انقلاب ايران بر اساس آن شکل گرفته ،شما جسورانه شاهکاری از عقلانيت وتيزبينی را برای همه مردم جهان به نمايش گذاشتيد من افتخار می کنم سرباز اين انقلاب نام داشته باشم شما با اين نامه روسياهی را برای همه ستمکاران و وابستگانشان به ارمغان آورديد ، آقای رئيس جمهور امروز می فهمم که رئيس جمهور انقلابی ايران يعنی چی ، شما بواقع بوی امام ما را می دهيد شما براستی معنای حقيقی رزمنده انقلاب اسلامی هستيد امروز دوست دارم شما را به خاطر نوشتن اين نامه ستايش کنم شما با سياستی علی گونه نشان داديد که می شود جهان را به حقيقت انقلاب ايران آشنا کرد سياست عالی و شاهکار شما اين بود که که تمام رسانه های جهان را وادار کرديد اين نامه ارزشمند را به گوش همه مردم جهان برسانند يعنی کسانی که دم از گفتگوی تمدنها می زدند يک هزارم اين کار را هم نتوانستند انجام دهند وکسانی که نابغه سياسی نام می گرفتند و با هزار ترفند خود را امير کبير ايران  وسردار سازندگی می ناميدند در محضر شما بايد درس سياست بياموزند آقای رئيس جمهور محبوب مردم ايران دوستت داريم شما روح انقلابی گری وعدالتخواهی را در تک تک روح خموده ما باز هم دميديد شما شجاعانه بازهم امام را باهمه بزرگيش بلند آوازه ساختيد که فرزندان آن امام بازهم استوار وشجاعانه در مسير الهی و انقلابيش پيش می روند .

 زنده باشی رزمنده ، زنده باشی سرباز انقلاب ، زنده باشی سرباز آقا سيد علی خامنه ای ، زنده باشی و سرافراز که ايران مرا سرافراز کردی .