یاد باد آن روزگاران یاد باد

من تشنه عدالت و شیفته انقلابم هستم ، می خواهم تا آخرین لحظه عمرم در راه برپایی عدالت و ریشه کن کردن ظلم مبارزه کنم حتی اگر در این راه جان ببازم خیالی نیست
 
۲۲ بهمن ۸۴ نماد ايستادگی مردم ايران در مقابل استکبار جهانی
ساعت ٦:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/٢۳ : توسط : حاج رضا

هوالمحبوب

با سلام

ديروز روز عجيبی بود می دانيد حقيقتا هر سال وقتی برای تظاهرات ۲۲ بهمن که نماد اتحاد مردم در تاييد نظام انقلابی جمهوری اسلامی است با توجه به سياه نمايی ها و تبليغات شديد ضدانقلابيون که از روزهای پيش از انتخابات اوج می گيرد با نوعی نگرانی از اينکه حضور مردم کم رنگ باشد بيرون می آمدم و امسال هم دلنگرانيهايم بيشتر بود می دانيد تبليغات شديد رسانه ای و ماهواره و اينترنتی ضدانقلابيون و کشورهای استکباری برای من که به همه آنها بخاطر علاقه به دانستن دسترسی دارم ذهنم را سخت مشغول کرده بود به عنوان مثال شب قبل از راهپيمايی شبکه ماهواره ای بخش فارسی صدای امريکا با پسر شاه ملعون ميزگردی داشت و وی نيز سعی می کرد با ادعای آزاديخواهی !!! و دمکراسی !!!! سعی در زير سوال بردن نظام مقدس جمهوری اسلامی بکند خيلی سعی می کرد از خود چهره ای دمکرات و مردمی به نمايش بگذارد اما يک جا در نهايت چهره حقيقی خود را به نمايش گذاشت و با وقاحت ادعا نمود پدر و پدربزرگش برای آزادی ايران و ازادی زنان ايران (کشف حجاب) خدمات شايانی به ملت ايران کرده اند و مجری بسيار کودن و احمق اين کانال ماهواره ای با تمسخر همانند ژنرال ازهاری جنايتکار ادعا می کرد مبارزان فلسطينی به دروغ افرادی را زنده در درون تابوت جای داده که اسرائيليها با دوربين مادون قرمز ديده اند جنازه های درون تابوت زنده اند !!!! و و فلسطينيان می گويند اين سند جنايت اسزائيل است و به نحوی می خواست بگويد در زمان انقلاب که ما شهدايمان را در دست می گرفتيم وفرياد می زديم اين سند جنايت پهلويست دروغ بوده است  و من ياد حرف ازهاری افتادم که در مجلس می گفت هنگام شنيدن صدای الله اکبر من بالای پشت بام منزلم با دوربين ديد در شب نگاه کردم و هيچ نديدم و می توانم با جرعت بگويم اين صدای الله اکبرها از نوارهای ضبط صوتی بوده که دشمنان ملت در بالای پشت بامها قرار داده بودند !!! و اما همان فردايش مردم ما همانند همين ديروز ميليونها ايرانی به خيابانها ريختند و فرياد می زدند (( ازهاری ديوانه بازم بگو نواره  نوار که پا نداره )) و ديروز بازهم ملت ما همانند همان روزهای نخست انقلاب با همتی الهی به خيانها آمدند و با فريادی رسا توهين به پيامبر مکرم اسلام(ص) را مورد انزجار قرار دادند و با ندايی حسينی به همه ابرقدرتهای متکبر و مستکبر با فرياد رسای هل من ناصر ينصرنی گفتند اين ملت از حقوق حقه خودش عقب نخواهد نشست و هرگز زير بار ذلت دشمنان دين خدا نخواهد رفت و من بازهم ديشب اين کانال ماهواره ای را نگاه کردم آنها همانند هميشه صم بکم عمی فهم لايعقلون  بودند و بازهم در آرزوهای محال خويش خوابهای پريشان نابودی انقلاب را می ديدند  اما بواقع چرا اينها اينقدر نادان و احمقند پسر شاه ملعون كه با ثروت اين ملت در امريكا داری دب دبه و كبكبه است ايا فكر می كند اين ملت جنايات پد و پدربزرگش را از ياد برده است و آيا امريكای جنايتكار آنقدر احمق و نادان است كه فكر می كند می تواند روزی اين پسر شاه ملعون را به تاج تخت پادشاهی در ايران بنشاند و يا اينها كه فسادهای اخلاقی و اقتصاديشان گوش فلك را پر كرده می توانند امين فردای اين مردم باشند چه نادانند كه اين مردم را نمی شناسند ۲۷ سال است در تمام تظاهراتها و رفراندومهای و انتخاباتها در اين انقلاب شركت كرده ام و تا زنده ام از اين نظام و انقلاب دفاع خواهم كرد و هر بار كه ۲۲ بهمن می شود با رفتن به آغوش ميليونی اين مردم به زنده بودن خويش ومردمم و انقلاب ايمانی راسختر پيدا می كنم  ديروز در تظاهرات بی نظير مردم كه شايد در طول سالهای اخير بی نظير بود چهره هايی را ديدم كه شايد سالها بود تهاجم فرهنگی سعی كرده بود آنها را از انقلاب دور كند اما آنها آمده بودند آنها در آغوش مردمشان بوی محبت و عشق را استشمام می كردند و مردم عاشقانه آنها را در آغوش می گرفتند چرا آنها آمده بودند و چرا اين همه تبليغات و اين همه هجمه آنها را از ملتشان و از آرمانهای ملتشان دور نكرده بود و اين چيزی نيست الا عشق به حسين به حسينی كه منادی هيهات من الذله او دنيای استكباری را به نبردی سخت  فرا می خواند و آنها  در گهواره هايشان با اين ندا رشد كرده اند هر سال با غيرت عباس  غيرت را مزه مزه كرده اند همانند حر به يكباره حريت را فرياد می زنند ديروز صحنه تظاهرات ميليونی تهران صحنه عشق بازی مردم  تهران با حسين بود با عباس با علی اصغر و با علی اكبر بود نمی دانيد ديروز چه روز عجيبی بود از ساعت ۹ صبح بعد از مسجد امام زمان (عج) ساعتها فقط ايستادم و فقط مردم را نگاه كردم سيل خروشان مردم می آمد و با خودش نشاط  و شادابی را و روح انقلابی گری را می پراكند پرچمهای قرمز و سفيد هيهات من الذله بر دوش كودكان ، پيران ،جوانان و دختران محجبه دنيا را به جهادی بزرگ فرا می خواند بعضی مواقع در سرودهايی كه خوانده می شد غرق می شدم و آن هنگام كه سعيدحداديان شروع به خواندن كرد از خود بی خود شدم بر موتورم تكيه كردم و فقط گريه امان را بريده بود می دانيد آن زمان به خود چه می گفتم خدا می داند تنها از خدا می خواستم شهادت در راه دينش را به من به من سراپا تقصير و گناه هديه دهد و به من فقط يك بار ديگر فرصت جنگيدن در راهش را بدهد به خود می گفتم اين مردم نجيب و اين آرمان الهی ارزش اين را دارد كه جانم را نثارشان كنم اما براستی امريكا در چه فكريست ايا فكر می كند می تواند اين ملت را به زانو درآورد  زمانيكه رئيس جمهور سخنرانی كرد واقعا از تمام وجودم به انتخابی كه كرده بودم مباهات كردم او خيلی سليس و روان سخن می گفت با منطقی سخن می گفت كه يك كوك ۷ ساله تا پيرمرد نود ساله آن را می فهميد آری ملت ما ديروز خودش جواب دنيا داد جواب آنها كه احمقانه ملت ما را از رفتن پرونده هسته ای به شورای امنيت می ترسانيدند داد جواب آنها كه بزدلانه می نوشتند شما چكار به هلوكاست داريد داد بعد از سالها نظام مقدس جمهوری اسلامی به حالت تهاجمی بر عليه دشمنان عدالت و انقلاب سخن گفت اين رئيس جمهور از نسل انقلابيون حقيقيست بر خلاف گذشته ما با تهاجم آنها فقط دفاع نكرديم هی نگفتيم نه بابا اين خبرا نيست نه اينها اشتباه می كنند نه بابا و.... اين بار رئيس جمهور هم كلام مردمش شد به دشمن گفت تو غلط می كنی بر عليه خواسته ملت ما چنين بگويی يا امريكا هيچ غلطی نمی تواند بكند  اين مردم همان مردم سالهای انقلاب ۵۷ هستند با فرزندانی رشيد و تاريخ سازشان .

آری يك ۲۲ بهمن ديگر هم گذشت براستی يادباد آن روزگاران ياد باد