یاد باد آن روزگاران یاد باد

من تشنه عدالت و شیفته انقلابم هستم ، می خواهم تا آخرین لحظه عمرم در راه برپایی عدالت و ریشه کن کردن ظلم مبارزه کنم حتی اگر در این راه جان ببازم خیالی نیست
 
ايستادگی ما در راه احقاق حقمان آزمون بزرگ انقلابيون ايران
ساعت ۳:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/۱٥ : توسط : حاج رضا

هوالمحبوب

با سلام

از دولتمردان کشورمان می خواهيم با تمام قدرت در مقابل خواسته های ظالمانه دنيای استکباری باايستند و بدانند ايستادگی امروزشان موجب سرافرازی ملت ما در طول تاريخ است ملت بزرگ ايران در قرن ۲۱ در آزمونی حماسی و بزرگ وارد گرديده است دولتمردان ما بدانند حتی ذره ای سستی ما را از رسيدن به حقوقمان برای هميشه محروم می کند پس بدون گذشت زمانی بايد تمام مصوبات مجلس در خصوص انرژی هسته ای عملياتی شود .

و مکروا ومکرالله والله خيرالماکرين