یاد باد آن روزگاران یاد باد

من تشنه عدالت و شیفته انقلابم هستم ، می خواهم تا آخرین لحظه عمرم در راه برپایی عدالت و ریشه کن کردن ظلم مبارزه کنم حتی اگر در این راه جان ببازم خیالی نیست
 
اتحاديه نامرد اروپا
ساعت ٩:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/٩/۳٠ : توسط : حاج رضا

هوالمحبوب

با سلام

اتحاديه اروپا در بيانيه شديداللحنی  در خصوص حقوق بشر در ايران ابراز نگرانی کرده است!!!! براستی چرا؟

از زمانيکه خودم را شناختم و با انقلاب و انقلابی گری آشنا شدم از آن زمانيکه توی خيانهای تهران بر عليه رژيم مستبد و ديکتاتور شاه تظاهرات می کرديم در اوج قيام خونين مردم ايران بر عليه رژيم سفاک شاه آن زمانهايی که هزاران جوان اين مملکت در ميدان شهدا به خاک و خون می غلتيدند در آن زمانهايی که در زندانهای رژيم شاه دختران در مقابل پدران و شوهرانشان شکنجه می شدند و با انواع وسايل شکنجه انقلابيون به شهادت می رسيدند يا آن زمانی که رژيم خونخوار و مستبد صدام به ايران حمله کرد بدون توجه به قوانين ژنو اسرای ما را قتل عام می کرد زنان مسلمان و عرب ما را که در شهرها به اسارت می گرفت و در اختيار سربازانش قرار می داد در اردوگاههای اسرا بدترين روشهای شکنجه را بر اسرای ايرانی روا می داشتند و يا هنگاميکه امريکای جنايتکار هواپيمای مسافربری ايرباس ما را بر فراز خليج فارس به موشک بست و ۲۹۰ انسان بی گناه را تکه تکه کرد يا زمانيکه همين کشورهای اروپايی انواع تجهيزات نظامی در اختيار رژيم صدام قرار می دادند تا هم مردم خود را سرکوب کند و هم انقلابيون و مردم ايران را مورد هجوم و کشتار قرار دهد و يا انواع سلاحهای کشتار جمعی در اختيار اين رژيم سفاک قرار می دادند تا با حملات شيميايی شايد بتواند در جنگ بر عليه ايران پيروز شود آری وقتی در ارودگاههای صبرا وشتيلا صدهها فلسطينی قتل عام می شدند وقتی هزاران فلسطينی در زير شکنجه های پيچيده و در عين حال قرون وسطايی نقص عضومی شدندو يا به شهادت می رسيدند و يا در زندانهای مخفی امريکا انقلابيون جهان تکه تکه می شدند و می شوند چرا اين اتحاديه بيانيه شديد اللحنی نداده و نمی دهد براستی چرا؟ و اين سوال هميشه ذهن مرا مشغول کرده است  البته در طی اين همه مدت جواب سوال خود را گرفته ام و ديگر می دانم چرا

دنيا دنيای ظالمی است مستکبران و جنايتکاران و کسانی که روزگاری تنها دزدان دريايی بودند يا راهزنان جاده ها و سرگردنه گيرانی در لباس گاوچران بودند امروز لباس عوض کرده اند لقب سر و جنتلمن به خود داده اند و خود را آقای دنيا می دانند و با فخر و تکبر بر اقمار بشر نگاه می کنند کسانی که حتی امروز که خود را متمدن ترين انسانهای روزی زمين می دانند نژاد پرستی را در در حد افراطی در سرزمينهايشان اعمال می کنند سياه پوستان آسيايی ها و.... در نزد آنها نژادهای پست و فرومايه هستند در انديشه حاکمان ريا کار و جنايتکار غربيها حق آنجايی معنا پيدا می کند که منافع آنها اقتضاء کند اگر منافع آنها اقتضاءکند رژيم نامشروع و جنايتکار اسرائيل می شود حامی حقوق بشرو شيمون پرز جنايتکار دريافت کننده جايزه صلح نوبل .... و امريکايی که در زندانهای گوانتانامو و ابوغريب و صدهها زندان سريش در حال کشتار و شکنجه انقلابيون جهان است می شود مهد دمکراسی !!! و اگر آنها بخواهند کشورهای ضداستعماری که برعليه سياستهای استعماری آنها سخن حقی می گويند می شوند ضد حقوق بشر !!!

براستی حقوق بشر در نزد آنها چه مفهومی دارد آنها برای  دين ما ارزشی قائل نيستند آنها برای سنتهای ما برای ارزشهای اخلاقی ما آنها برای ارزشهای خانوادگی ما هيچ ارزشی قائل نيستند أنها آنقدر متکبرند که تنها فکر می کنند آنها و قوانينشان وحی منزل هستند  اين اروپايی های متکبر که وجودشان انباشته از بوی گند بی غيرتی و بی عفتيست برای کشور ما دل می سوزانند آيا اين دل سوزاندن واقعيست؟ آنها که از زن تنها به عنوان ابزاری برای تبليغ کالا و يا برای بوالهوسيهاشان و يا برای هزار بی شرمی ديگر استفاده می کنند و امروزه در همين اينترنت ميليونها سايت مستهجن که تمامی ارزشهای اخلاقی انسانی را  به سخره می گيرد توسط همين دول مدعی حقوق بشر قرار داده می شود آيا براستی اين دول اتحاديه اروپا می توانند برای زنان با شرف و مسلمان ما دل سوزی بکنند ؟ آيا کسانی که در همين کشور های خودشان روزی دهها قتل برا اساس انديشه های نژاد پرستانه انجام می شود می توانند مدعی حقوق بشر باشند؟دوستان عزيز اگر بخواهم از جنايات اين مدعيان حقوق بشر کسانی که جنايت و رزالت را در کشورهايشان نهادينه کرده اند بنويسم بواقع هزاران برگ خواهد شد اما تنها می توانم بگويم من از زمانيکه خودم را شناختم هرگز به اين دول غربی و حتی شوروی آن زمان و يا روسيه فعلی اعتماد نداشتم با همه وجودم به اين رسيده ام که اينها هرگز دلهايشان برای ما نمی سوزد البته بگذريم از انسانهای آزاديخواه و حقيقتا انسانی که در بين همه ملل وجود دارد بلکه نظر من دولتها و جريانهای  پشت پرده اين حکومتهاست و امروز هم اين بيانيه در پاسخ به عدالتخواهی و حق مداری دولت ما داده شده است امروز نيز اين اتحاديه متکبر برای اين اين اعلاميه را داده است که بقول خودشان مرهمی باشد بر دلهای سوخته شان از سخنان بسيار منطقی و ارزشمند رياست جمهوری اسلامی ايران در خصوص نقد هلوکاست و پيشنهاد انتقال رژيم صهيونيستی به کشورهايی که مدعی هستند ظلمی در حق يهوديان کرده و در کشتار آنها در جنگ جهانی دوم نقش داشته اند .

و براستی دنيای ظالمی داريم پس بياييد بفهميم ظالمين چه کسانی هستند دشمنان ملتها چه کسانی هستند و خود را باور کنيم