یاد باد آن روزگاران یاد باد

من تشنه عدالت و شیفته انقلابم هستم ، می خواهم تا آخرین لحظه عمرم در راه برپایی عدالت و ریشه کن کردن ظلم مبارزه کنم حتی اگر در این راه جان ببازم خیالی نیست
 
رژيم اسرائيل از صحنه روزگار بايد حذف شود
ساعت ٩:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۸/٧ : توسط : حاج رضا

هوالمحبوب

با سلام

چند روز پيش رئيس جمهور محترم کشور عزيزمان ايران در سخنرانی خويش با بيان اين مطلب که اسرائيل از صحنه روزگار بايد حذف شود يک بار ديگر اعتقاد به اصولگرايی و پيروی از خط امام و اعتقاد به اصول انقلابی را به اثبات رسانيد سخنی که به حق سخن همه انقلابيون جهان است انقلابيونی که ساليانی دراز شاهد جنايات و ترورهای اين رژيم ددمنش و جنايتکار و نامشروع اسرائيل هستند اسرائیلی که موجوديت خويش را باخون و جنايت بنا کرده اسرائيلی که هر روز در اقصا نقاط جهان و در فلسطين مظلوم انقلابيون و مردم مظلوم فلسطين را به خاک و خون می کشد آری اين رژيم منحوس و نامشروع و جنايتکار بايد از صحنه روزگار محو شود اين سخن همه انقلابيون جهان است.

اما در پی اين سخن بر حق رئيس جمهور ما ، ۲۵ کشور اروپايی با بی شرمی تمام در بيانيه ای به اين سخنرانی اعتراض کرده اند انگار آنها فکر می کنند ما برای خوش آمدن يا بد آمدن آنها سخن می گويم که اينک با بی شرمی در دفاع از رژيمی چنين وحشی اين سخن را دور از دمکراسی در جهان می دانند انگار فکر می کنند ما نمی دانيم اين رژيم روزی زاييده تفکر غرب و امروز چون اختاپوس بر همه مسئوليتهای کليدی غرب و اقتصاد غرب و سياست غرب و فرهنگ غرب و ... دست دارد امروز اکثر سياستمداران غربی با پول صهيونيستها به قدرت رسيده اند و تعجب نمی کنيم اگر آنها اينچين بر ما می تازند آنها ناجوانمردانه در مقابل جنايات رژيم صهيونيستی  سکوت می کنند و فکر می کنند انقلابيون اين سکوت را نمی بينند فکر می کنند ما نمی دانيم که آنها حامی جنايات رژيم صهيونيستی هستند ای تف به غيرت نداشته اين کشورهای حامی تروريست دولتی اين رژيم جنايتکار و وحشی و نژاد پرست  صهيونيستی  ای مرگ بر اين رژيم و رژيمهای حامی اين جنايتکار  .

روزی نيست که انقلابی بدست اين رژيم کثيف صهيونيستی بخاک و خون نيافتد بالاخره روزی وعده خدا در نابودی اين قوم ستمگر محقق خواهد شد و ما آرزو می کنيم در نبرد با اين رژيم جنايتکار و حامی کثافتش يعنی امريکای جنايتکار  حضور داشته باشيم  تا با تمام وجودمان در نابودی اين رژيمهای جنايتکار تلاش کنيم .

مرگ بر اسرائيل

مرگ بر امريکا

اسرائيل بايد از صحنه روزگار حذف شود