یاد باد آن روزگاران یاد باد

من تشنه عدالت و شیفته انقلابم هستم ، می خواهم تا آخرین لحظه عمرم در راه برپایی عدالت و ریشه کن کردن ظلم مبارزه کنم حتی اگر در این راه جان ببازم خیالی نیست
 
از هر دست بدهی از همون دست می گيری
ساعت ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٧/٢٤ : توسط : حاج رضا

هوالمحبوب

با سلام

اين روزها توقيف سايت بازتاب نقل مجلس سايتها و وبلاگهای اينترنتی شده است و هر کس چيزی می گويد حتی سايتی برای اعتراض به اين عمل زده شده است بنده نيز که از همان اوايل ايجاد سايت بازتاب از مشتريان پروپا قرص اين سايت بودم و خيلی از مطالبم را بر اساس تحليلها و اخبار اين سايت بر اساس سلايقم می نوشتم مخالف اين توقيف بوديم ، با اينحال که در اين اواخر يعنی چند ماه گذشته بعد از انتخاب دکتر احمدی نژاد  به مرور متوجه شديم اين سايت حرکتی را آغاز کرده برای تخريب دولت احمدی نژاد اوايل فکر می کرديم يا اشتباه می کنند و يا غرض و مرضی ندارند شروع کرديم به دادن نظر در قسمت نظرات به مرور متوجه شديم هيچکدام از نظرات ما را که در رد تحليلهای آنهاست نمی آورند با دوستان وبلاگ نويس ديگر هم ارتباط گرفته شد آنها هم از اينکه سايت بازتاب نظرات آنها را چاپ نمی کند ناراحت بودند ولی ما در رد و نقد تحليلهای جهت دار در جهت تخريب دولت ادامه می داديم به اميد اينکه به هر صورت مسئولين سايت نظرات ما را  می خوانند با منابع مختلف که ارتباطی با مسئولين سايت بازتاب داشتند تماس گرفتيم و نگرانی خود را از روندی که سايت بازتاب در پيش گرفته بود  اعلام کرديم يکی از دوستان مرتبط می گفت حضور عناصر شديدا ضد رياست جمهوری در سايت بازتاب شديدا نمايان است بحدی که تحليلهای دروغين و اخبار مغرضانه و تيترهای جهت دارشان صدای عناصر خودشان را هم درآورده بود بحدی که در نهايت سايت بازتاب مجبور شد در تحليلی با عنوان{{ آيا بازتاب از احمدی نژاد سهم خواهی می کند}} اعلام کند در پاسخ به مخالفان سانسور اعلام می کنيم ما تاييد می کنيم در چند ماه گذشته تحليلهايی در مخالفت دولت احمدی نژاد داشته ايم ولی آن تحليلها در راستای سهم خواهی از دولت نبوده!٬!!!!  بازهم ما در همان تحليل نظرات و نقد خودمان را ارائه کرديم و بازهم نظرات بنده و چند نفر از دوستان ديگر سانسور شد و اين روند مرتب ادامه داشت تا اينکه خبر توقيف سايت بازتاب را شنيديم بواقع بنده بشخصه هرگز از توقيف سايت بازتاب خوشحال نشدم بلکه ناراحت نيز شدم و حتی نامه اعتراض به توقيف سايت بازتاب را هم امضاء کردم وبازهم در قسمت نظرات خبر سايت بازتاب که خبر توقيف خود را داده بود نظرات خود را نوشتيم و بازهم نظرات ما سانسور شد ولی براستی سايتی که اينچنين ادعا می کند بايد اجازه ارائه اخبار و تحليل داده شود چرا اينقدر شهامت ندارد که اجازه دهد نظرات مخالفش در ذيل تحليلهايش آورده شود اين نشان می دهد اينها بدنبال ارائه اخبار و تحليل صحيح نبودند بلکه تنها بعد از اينکه ناباورانه متوجه پيروزی دکتر احمدی نژاد شدند متوجه شدند از آن همه فعاليت برای تخريب خيلی از افراد به حق يا ناحق چيزی عايدشان نشده و سرشان بی کلاه مانده و برای همين به يکباره سايت اصولگرای مدعی عدالتخواهی شروع به نقد همه کارها و حرکتهای دولت احمدی نژاد کرد از هر خبری برای تخريب چهره ايشان استفاده می کرد  وزرای وی را که هنوز وارد عرصه کار نشده بودند و هنوز توانايی های خود و يا ضعفهای خود را نشان نداده بودند زير سوال می برد البته بنظر بنده اشکالی ندارد در جاييکه اين سايت اجازه می داد تحليلهايش نقد شود و آنها را می آورد همانند بسياری از سايتهای مخالف انقلاب و رهبری که اين فرصت را به مخالفين خود تا حدودی می دهند ولی اين سايت مخالفتها وونقدهای به تحليلهايش را کاملا گزينشی انتخاب می کرد که نه سیخ بسوزد نه کباب ، اما با همه اين موارد ما بازهم مخالف توقيف اين سايت هستيم  به هرصورت اين سايت نقش مثبتی در افشاگری بر عليه باندهای قدرت و ثروت داشته هرچند بنده فکر می کنم بنحوی اين سايت در جامعه تب آلود و بحران زده و معترض به اين بی عدالتی های باند قدرت و ثروت تنها مسکنهايی را به جامعه ترزيق می کرد ولی خواسته يا ناخواسته  به مبارزه عدالتخواهان کمک می کرد. اميدوارم با رفع توقيف سايت بازتاب عوامل و مجريان سايت بازتاب محور حرکتشان را عدالتخواهی و حق مداری بدون سهم خواهی از دولت و ملت ادامه دهند .