یاد باد آن روزگاران یاد باد

من تشنه عدالت و شیفته انقلابم هستم ، می خواهم تا آخرین لحظه عمرم در راه برپایی عدالت و ریشه کن کردن ظلم مبارزه کنم حتی اگر در این راه جان ببازم خیالی نیست
 
انتخاب کانديدای عدالت خواه و مردمی
ساعت ۱٢:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۳/۱٧ : توسط : حاج رضا

هوالمحبوب

با سلام و عرض ادب خدمت همه دوستانم

           امروز همه ما مسئول حضور پر شور در انتخاباتي هستيم كه آينده مديريت اجرايي كشورمان در آن تعيين مي شود اين روزها با تمام تلاشم سعي مي كنم برنامه هاي انتخاباتي كانديداها را ببينم و بشنوم تا بتوانم از ميان آنها اصلح ترين را و كسي كه مي تواند بر اساس اعتقاداتم  نماينده آن چيزي باشد كه دوست دارم انتخاب كنم  برنامه هاي مستقيمي كه خود كانديداها حضور  دارند و برنامه هاي خود را اعلام مي كنند و يا برنامه هايي كه نمايندگانشان حضور داشته و از برنامه هاي آنها دفاع مي كنند همه را با دقت نگاه مي كنم  و بيشتر از همه از سخنان مستقيم خود آنها استفاده كرده ام  كانديداهايي را ديده ام كه بدون توجه به مشكلات اساسي مردم تنها با شعار و مطرح كردن مشكلات فرعي در مقابل مشكلات اساسي مردم از ارائه برنامه مورد درخواست مردم خود داري كرده است اين روزها مشكلات اساسي در قشر هاي مختلف مردم ديده مي شود  كه تعدادي از آنها رادر مطلب قبلي خود آورده ام  وجود مدارس غير انتفاعي و تبعيض شديد طبقاتي  ايجاد شده از لحاظ تحصيلي كه قشر محروم جامعه را كاملا از طبقه متوسط و مرفه جامعه جدا ساخته كه متاسفانه هيچكدام از كانديداها به آن اشاره نكردند و شايد سوال كنندگان در برنامه در اين خصوص نپرداختند. اما خود كانديداها نيز از  همه جناحها اشاره اي به اين معضل نكردند انگاري اين تبعيض اصل،  پذيرفته شده اي در نزد آنان است.

 مشكل بازنشستگان كه تنها يكي از كانديداها تا حدودي به آن پرداخت ولي بازهم برنامه خاص و مدوني در اين خصوص ارائه نداد انگاري خود آنها هرگز به سن بازنشستگي و مشكلات گريبانگير آن نخواهند رسيد.

 و در مورد  بقيه درخواستها  تا حدودي پرداخته شد مشكلات زير بنايي آموزش و پرورش و مشكلات اقتصادي معلمين و دبيران كه خوشبختانه تا حدودي قولهاي مثبتي اكثر كانديدها دادند.

 بحث صنايع مونتاژ تنها دو نفر از كانديداها با شناخت اين معضل برنامه خوبي را ارائه دادند اما چيزي كه يكي از كانديداها را براي من تا بحال مورد  توجه قرار داده نگاه عدالت خواهانه و ظلم ستيزي او مي باشد همه اين كانديداها مسئوليتهاي اجرايي داشتند و بقول نماينده آقاي هاشمي رفسنجاني در ميزگرد سه شنبه شب همه در موفقيتها و شكستها و نقصها سهيم هستند اما من فردي را شناختم كه قدم در هر مسئوليتي كه گذاشته با همان نگاه عدالت خواهانه اش كمر به خدمت مردم بسته و هرگز از جايگاه طبقاطي برخواسته از آن يعني همان محرومان دور نشده و هنوز با همه مسئوليتهايش تن به كاخ نشيني و رفاه طلبي نداده است من شخصي را در بين آنها ديدم كه با حضور در مجموعه اي كه روزي رفتن در آنجا و گرفتن خدمتي از آن مجموعه بدون رشوه و .... امكان نداشت و مردم سالها بود طعم عدالتي را در آن نچشيده بودند در مدت كمي به مجموعه اي تبديل كرد كه اين روزها ملجاء و پناه محرومين شده است و هر كس كه به آنجا قدم مي گذارد مي داند كه اميد به اجراي عدالت خواسته بزرگي نيست . به نحوه تبليغات اين كانديدا در مقابل  ديگر كانديداهاي محترم كه نگاه مي كنم روح عدالت خواهي و حقيقت طلبي نمايان است با كمترين پوستر هاي رنگين با كمترين مقرها و ستادهاي انتخاباتي و.... انگار او هر آنچه در اين چند انتخاب گذشته باب شده را به چالش كشيده است سخنانش را كه در بين بقيه كانديداها نگاه مي كنم  صميميت و صداقتي بي نظير از آنها نمايان است صداقتي همچون شهيد رجايي و شهداي انقلاب و دفاع مقدس انگار او بازمانده از نسليست كه نمي خواهند  دست از آرمانخواهي خود بردارند چيزي كه او را متمايز از ديگران مي سازد دست پر مهري است  كه ديگر ملجاء وپناه بي نوايان در حوزه مسئوليتش گشته.  او كاري نشدني را در جايي كه هيچكس فكرش را نمي كرد كه بشود كرد او فرهنگ عدالت خواهي را با نگاهي فرهنگي به جايي برد كه ميلياردها تومان نمي توانست  آن مجموعه را اينچنين متغير كند  اين براي من خيلي اهميت دارد البته از زحمات ديگران در حوزه هاي مسئوليتهایشان  و از برنامه هاي آنها نمي شود بسادگي گذشت من فكر مي كنم مجموعه برنامه ها و تلفيق آنها از چپ ترين آنها تا راست ترين آنها با نگاه عدالت خواهانه  اين كانديدا مي توان  رئيس جمهوري مقتدر و انقلابي و مردمي را انتخاب كرد پس تا روزهاي باقيمانده بازهم با تمام توان و هوشياري برنامه هاي آنها را با دقت بشنوید و ببينيد و هر كس را با اعتقادات و نظراتتان مناسب ديديد بر اساس تكليفي الهي و ارزشي انتخاب كنيد موفق باشيد تابعد.

 محمود احمدی نژاد  کانديدايی که می شود به  او عميقتر نگاه کرد