یاد باد آن روزگاران یاد باد

من تشنه عدالت و شیفته انقلابم هستم ، می خواهم تا آخرین لحظه عمرم در راه برپایی عدالت و ریشه کن کردن ظلم مبارزه کنم حتی اگر در این راه جان ببازم خیالی نیست
 
شوراي‌ هماهنگي‌ نيروهاي‌ انقلاب اسلامي‌
ساعت ٩:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/٢/۳ : توسط : حاج رضا

هوالمحبوب

اشتباه استراتژيک شوراي‌ هماهنگي‌ نيروهاي‌ انقلاب اسلامي‌،

با سلام

در طول ساليان گذشته حکايتهای زيادی بر سر انقلابيون واقعی اين انقلاب آمد در طول دوران انقلاب مسئوليتهای مختلف در اين انقلاب که تنها می بايست از جنبه خدمتگزاری به مردم ارزش پيدا می کرد از جنبه قدرتش برای خيلی ها ارزش پيدا کرد در حاليکه خداوند فرصتی استثنايی برای انقلابيون با پيروزی انقلاب ايجاد کرده بود که می توانست و می تواند با عملکرد صحيح و خدمت صادقانه و تلاش برای اعاده حقوق مظلومين از ظالمين  زمينه ساز انقلاب اصلی که همانا ظهور منجی عالم بشريت حضرت قائم  آقا امام زمان(عج) شوند متاسفانه در کنار زحمات بی شمار انقلابيون واقعی  عملکرد غلط ، غرق شدن در رفاه ، دور شدن از روحيه انقلابی گری ، و فراموش کردن هدف اصلی انقلاب از جانب بعضی از کسانی که در جای جای اين کشور دارای مسئوليت شدند باعث بحرانها و بدعتهايی در انقلاب شد که اميد به ظهور را در نزد منتظران  کم رنگ کرد و اين فاجعه ای بس بزرگ و سنگين برای همه عاشقان ظهور می باشد .

اما صحنه انتخابات در اين کشور يکی از برنامه هايست که می توان با تشخيص صحيح مردم در انتخاب صالحترين و انقلابی ترين فردی که می تواند با عملکرد صحيح زمينه ظهور را فراهم کند ، اما متاسفانه آنهايی که می بايست با شناخت دقيق و جامعه شناسی صحيح و روانشناسی علمی برای انتخاب اصلح ترين کانديدا اقدام کنند دچار اشتباه استراتژيک ديگری در اين فرصت طلايی گرديده اند جناح راست با پند نگرفتن از انتخابات گذشته مجددا دچار اين اشتباه شده است مردم ايران که بواقع سياسی ترين مردم در عصر حاضر هستند دارای حافظه ای قوی در شناخت دوست ازدشمن هستند اما نمی دانم چرا جناح راست اين کشور که می تواند با پند گرفتن از اشتباهات گذشته اش اگر هدفش خدمت به مردم است در انتخاب صحيح به مردم کمک کند بازهم همان اشتباهات گذشته را تکرار می کند در انتخاب دو دوره قبلی رياست جمهوری يعنی دوم خرداد ۷۶ جناح راست با سرمايه گذاری بر روی فردی که حداقل در بين مردم مقبوليت نداشت و در این راه هزينه های زيادی اعم از استفاده از شخصيتهايی که فوق العاده مورد احترام مردم بودند و ارگانهايی که می بايست  به نفع يا عليه هيچ کانديدايی دخالت نکنند کرد اما در حاليکه شايد هر کسی ديگر بود با اين همه هزينه و استفاده ابزاری رای می آورد اما متاسفانه به علت همان حافظه مردم ايران و داشتن سياست دقيق و روحيه انقلابی گری مردم کانديدای مورد حمايت جناح راست رای نياورد اما چرا اينک بازهم همان اشتياه مجددا تکرار می شود حداقل برای بسياری از انقلابيون موجب تاسف است ترکيب شورای هماهنگی با اصلی ترين افراد جناح راست آن مقبوليت لازم را که بتواند مردم را راضی  کند که به کانديدای اصلح رای دهند ندارد باز هم به علت همان عملکردهای گذشته روسای شورای هماهنگی نيروهای انقلاب اسلامی و چه خوب بود اين دوستان از اين شورا کناره می گرفتند و افرادی در راس اين شورا قرار می گرفتند که مردم خاطره بدی از آنها در ذهنشان نيست در دو انتخاب گذشته انتخاب شوراها و مجلس هفتم باز هم محک آزمايش برای جناح راست ما بود زيرا مردم به جناح راست رای ندادند بلکه به آبادگرانی رای دادند که با شعار خدمت صادقانه و بدون ايجاد بحران برای کشور به ميدان آمده بودند و آبادگران در يک پروسه زمانی يکساله بعد از انتخابات شوراها با خدمت و صداقتی بی شائبه در شهرداری تهران و شورای شهر توانستند رای مجلس هفتم را از آن خود کنند اما بازهم جناح راست پيام مردم را متوجه نشده و همچنان در همان مسير خود گام بر می دارد و اين همان اشتباه استراژيکی است که می تواند اينبار مردم را از انتخاب اصلحترين کانديدای رياست جمهوری باز دارد .

تحليلی در سايت بازتاب آمده که تنها يک نمونه کوچک در جامعه سياسی ايران است و تازه اين نمی تواند تحليل واقعی مردم فهيم و انقلابی ايران باشد اما در خور توجه است.

 http://www.baztab.com/news/22942.php

و مطلبی ديگر

http://www.9line.ir/comments.asp?id=30