یاد باد آن روزگاران یاد باد

من تشنه عدالت و شیفته انقلابم هستم ، می خواهم تا آخرین لحظه عمرم در راه برپایی عدالت و ریشه کن کردن ظلم مبارزه کنم حتی اگر در این راه جان ببازم خیالی نیست
 
شهيد رجايی ، ساده و بی آلايش
ساعت ٩:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/٦/۱٢ : توسط : حاج رضا

هوالمحبوب

شهيد رجايی رو خيلی دوست داشتم و دارم ، داشتم وب گردی می کردم اين مطلبو ديدم دلم نيومد شما اين مطلبو نخونيد ولی عجب روزگاريه ها .

رجايي و اختيارات رئيس جمهوردراينكه حتي مقايسه ميان بني صدر و آقاي خاتمي اهانت به تمام مردم ايران و همچنين اهانت به شخص آقاي خاتمي است شكي وجود ندارد. هدف اين نوشتار هم به هيچ وجه چنين مقايسه اي نيست. اما اگر بخواهيم انصاف دهيم شباهتهاي بسياري ميان مواضع برخي مدعيان حمايت از جناب آقاي خاتمي با مواضع بني صدر وجود دارد كه به هيچ وجه قابل كتمان نيست.
يكي از اين شباهتها را مي توان در مواضع عناصر افراطي داعيه دار طرفداري از خاتمي در بحث لوايح دوگانه و علي الخصوص لايحه افزايش اختيارات رئيس جمهور مشاهده كرد.
با اين مقدمه كوتاه به مرور مكاتبه اي ميان شهيد رجايي و بني صدر پيرامون حدود اختيارات و وظايف رئيس جمهور مي پردازيم.شهيد رجايي 15/2/60: اينجانب موافق برداشت شما از اصول قانون اساسي در زمينه وظايف و اختيارات رئيس جمهور نمي باشم و شما نيز با درك و دريافت اينجانب از اصول قانون اساسي دراين زمينه موافق نيستيد. و اين درحالي است كه نه شما بعنوان رئيس جمهور حق تفسير قانون اساسي را داريد و نه اينجانب بعنوان نخست وزير. پس اين پيشنهاد را يكبار ديگر تكرار ميكنم كه بهتر است موافق اصل 98 قانون اساسي از شوراي نگهبان بخواهيد كه قانون اساسي را در اين زمينه تفسير كند و يكبار براي هميشه به اين بگو مگوها و نامه نگاريها پايان دهد.
بني صدر 19/2/60: با كمال تاسف در وضع بحراني كشور كساني مسئوليت امور دولت را بعهده دارند كه مفاهيم ساده حقوقي و اداري را درك نمي كنند...
اولا اصلي به اين وضوح و صراحت احتياج به تفسير ندارد اجمال و ابهامي دربين نيست تا نياز به تفسير باشد. ثانياً مراجعه به شوراي نگهبان كه چون دولت شما از دستورالعمل گروه معيني تبعيت مي كند بي فايده است. با روشي كه آن شورا درپيش گرفته قانون اساسي مسخ خواهد شد.
شهيد رجايي 27/2/60: برادرانه به شما توصيه مي كنم اين عادت را كه هميشه ديگران را كوچك و حقير مي شماريد ترك كنيد. مساله من و شما در زمينه اختياراتي است كه قانون اساسي به رئيس جمهور داده است. شما اختياراتي بيش از آنچه قانون اساسي به رئيس جمهور داده مي طلبيد و چون اصول قانون اساسي را به شما يادآور مي شوم و رعايت آن را مي خواهم عصباني مي شويد و پرخاش مي كنيد... تعجب دراينجاست كه شما با وجود اينكه مفاهيم حقوقي و اداري را درك مي كنيد نمي خواهيد اصول واضح و روشن قانون اساسي را بپذيريد براستي شما چرا تمايل داريد به اينكه اختياراتي بيش از آنچه قانون اساسي به رئيس جمهور داده است كسب كنيد؟... باعث نشويد رؤساي جمهور آينده به استناد اعمال شما درپي كسب قدرت فردي باشند و از نخست وزير نخواهيد كه در برابر اين جريان سكوت اختيار كند.
از اينكه راه براي ديكتاتوري باز شود شما چه نفعي مي بريد؟... اينجانب باز هم برادرانه به شما توصيه مي كنم كه به حدود اختيارات و تكاليفي كه قانون اساسي براي رئيس جمهور قائل شده است احترام بگذاريد و ملت را دست كم نگيريد. آنها وقتي رئيس جمهور انتخاب مي كردند مي دانستند كه حدود اختيارات و وظايف وي تا كجاست...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* نقل قولها از كتاب «مكاتبات شهيد رجايي و بني صدر» نوشته "كيومرث صابري" است.

راستی می دونيد چرا مردم هنوز اينقدر شهيد رجايی رو دوست دارند ؟