یاد باد آن روزگاران یاد باد

من تشنه عدالت و شیفته انقلابم هستم ، می خواهم تا آخرین لحظه عمرم در راه برپایی عدالت و ریشه کن کردن ظلم مبارزه کنم حتی اگر در این راه جان ببازم خیالی نیست
 
جان من بفدای اين انقلاب و پيروان مخلصش
ساعت ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٤/٢۸ : توسط : حاج رضا

هوالمحبوب

با سلام 

            انقلاب بزرگ ما که ريشه در صدهها سال مبارزه بی امان انقلابيون شيعه دارد با رهبری بزرگ مردی از فرزندان زهرا (س) بعد از قرنها به ثمر نشست و اينک ما در کشوری و در زير سايه انقلابی زندگی می کنيم که در همه تاريخ شيعه انقلابيونش آرزوی زندگی کردن در چنين فضايی را داشته اند ، و امروز همه دنيای استکباری همه آنهايی که بنحوی با انقلاب و انقلابی گری شيعه ،با روی کار آمدن يک حکومت دينی و معنوی ،با حاکميت مستضعفين ،و نابودی ظالمين مخالف بوده اند در صفی واحد و در جبهه ای متحد بر عليه ايران انقلابی در جبهه های مختلف مبارزه می کنند و اما ما وارثان خون شهدای انقلاب چی؟ ما برای مبارزه با دشمنان انقلابمان ، با دشمنان دينمان و ارزشهای اخلاقيمان آيا متحديم ؟ آيا در جبهه ای واحد قرار داريم ؟ و آيا همه توانمان را برای پيروزی و استمرار اين انقلاب بسيج کرده ايم ؟ بنظر من که در اين انقلاب و در جبهه های دفاع از اين انقلاب رشد کرده ام جواب منفی است ؟ البته نااميد کننده نيست . نگران هستيم اما نااميد از برطرف کردن نقصها نيستيم ،دلهايمان با اميد به آينده ای روشن می تپد زيرا هنوز شوق مبارزه در مسير الهی در دلهای انقلابيون اين کشور وجود دارد ، اينکه ما به عنوان طرفداران اين انقلاب به انتقاد از بعضی از زير مجموعه هايش می پردازيم دليل بر مخالفت با انقلاب نيست بلکه ما برای سلامتش مجبوريم و مکلفيم با بيماريهای که احتمال دارد موجب نابوديش شود مبارزه کنيم ، بحث گرانی در جامعه ، بحث بیعدالتی در بعضی از محاکم و بر خوردهای ناشايست بعضی از قضات با ارباب رجوع ، افشای چهره نمايندگانی که در کرسی وکالت برای مردم و انقلاب به وکيل ضدانقلاب و امريکا تبديل شده اند يا افشاء و درخواست مبارزه با مسئولينی که بدون توجه به وصيت امام راحل(ره) و بيانات رهبر انقلاب ، بی درد از درد جامعه غرق در رفاه و تجملات گشته اند و با اعمالشان دشمن تر از دشمن به انقلاب ضربه می زنند و....................

     اما دشمنان اين انقلاب ، دشمنان رهبری ، دشمنان مردم ايران اين آرزو را به گور خواهند برد که ما بر عليه موجوديت اين انقلاب گامی برداريم بلکه بر عکس ما هر لحظه برای حفظ و استمرار اين انقلاب آماده جانبازی و شهادتيم و در پايان از همه دوستان اين انقلاب خواستارم در هر جايی که هستند بر عليه بی عدالتيها که می تواند چهره زيبای انقلابمان را لکه دار کند مبارزه کنند وچهره دشمنان دوست نما را که بزرگترين ضربه ها را به آرمانهای اين مردم می زنند افشاء کنند .

دوستان مسئولين ما محتاج صراحت لهجه ما هستند آنها بايد بدانند انقلابيون ايران از هيچکس در اين دنيای بزرگ هراس ندارند و با هيچکس هم عقد اخوت نبسته اند که اگر قدمی بر عليه انقلاب برداشتند انقلابيون هيچ نگويند .

دوستان چشمهای محرومين و مستضعفين به مبارزه ما بر عليه بی عدالتيها دوخته شده ، نااميدشان نکنيد واگرنه عاقبتمان در پيشگاه خدا .....

اگر توانستيد بنده خدا را عاشقانه دوست داشته باشيد می توانيد در جرگه عاشقان خدا در آييد.

معلم شهيد سيد محمود افتخاری شهيدی ديگر از مدرسه شهيد توپچی واز ياران شهيد توپچی

معلم شهید سید محمود افتخاری